ประกาศ/ข่าวสาร

การจัดทำคำของบประมาณ 2564

  การจัดทำคำของบประมาณ 2564

ฝ่ายพัฒนา

ดาน์วโหลดแบบตอบรับ        

รายชื่อนักศึกษาที่ข้อมูลเรียบร้อยและไม่เรียบร้อย

1.นักศึกษาที่ข้อมูลเรียบร้อย  รายชื่อ…. 2.นักศึกษาที่ข้อมูลไม่เรียบร้อย  รายชื่อ…

ประกาศผลสอบ SAFETY CARD 2-2560

ตรวจสอบรายชื่อคลิก>>> ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อ ขอรับบัตรความปลอดภัยได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020001-V6020290 รับบัตรในวันที่ 28 พ.ย. 2560 2. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020291-V6020561 รับบัตรในวันที่ 29 พ.ย. 2560 3. กรณีไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวให้มาติดต่อ หลังวันที่ 1 ธ.ค 2560 4. ผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาติดต่อ และขอสอบซ่อมใหม่ในวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ เวลา 9.00-16.30 น. มิฉะนั้น ต้องสอบใหม่และไม่มีการรับบัตรแทนกัน

การจัดเก็บและการแยกประเภทของเสียสารเคมีและวัตถุมีพิษจากห้องปฏิบัติการเพื่อการบำบัด

เอกสารประกอบสำหรับการอบรม 1.Storage-and-prevention 2.waste-management

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร ISO17025

ติดต่อขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ

ระบบการจองเครื่องมือ (EMS : Equipment Management System)

ระบบการจองเครื่องมือ (EMS : Equipment Management System) เงื่อนไขการสมัครเข้าใช้งาน ระบบการจองเครื่องมือ 1. ต้องยื่นเอกสารจัดทำ คง.2 และ คง.3 และมีการอนุมัติให้สามารถใช้เครื่องมือได้ (นักศึกษา ป.ตรี ยังไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจองเครื่องมือ) 2. ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือด้วยตนเองและได้รับเอกสาร ใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วจึงทำการสมัครเข้าใช้งานระบบการจองเครื่องมือ และหลังจากสมัครเข้าใช้งานระบบการจองเครื่องมือแล้ว ระบบจะแจ้งให้รอรับอีเมล์ตอบกลับแจ้งการอนุมัติใช้งานระบบการจองเครื่องมือ หลังจากได้รับอีเมล์แล้วจึงจะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้ ทดลองระบบโดยนำร่องการจองเครื่องมือ ของฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ อาคารเครื่องมือ 10 และอาคารเครื่องมือ 11 (เริ่ม 1 มิถุนายน 2560) * E-mail ที่ใช้ในการสมัคร แนะนำให้ใช้เป็น gmail หรือ sutmail ไม่แนะนำให้ใช้ hotmail เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบ * คู่มือการลงทะเบียน คู่มือการจองเครื่องมือ

ระบบส่งเอกสารตรวจรับครุภัณฑ์ 2560

ระบบส่งเอกสารตรวจรับครุภัณฑ์ 2561 คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารตรวจรับ (สำหรับผู้ประกอบการ/บริษัท)

สมัครอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (ทดสอบระบบ)


Hit Counter provided by
technology news