บริการวิเคราะห์อาหารและทดสอบทางจุลชีววิทยา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในตัวอย่างประเภทต่างๆในขอบข่าย Aerobic Plate Count, Yeast and Molds Coliform, Fecal coliform, Escherichia coli, Clostridium perfringens Clostridium botulinum และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ
รายการทดสอบแบบชุด เช่น

  • ชุดที่ 1: Aerobic Plate Count+Coliform+E.coli
  • ชุดที่ 2: Acid หรือ High acid canned food
  • ชุดที่ 3: Low acid canned food
bio1 bio2 bio3 bio4 bio5

 

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail : หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news