ค้นหาข้อมูล ชื่อผู้รับ / ผู้ส่ง / หมายเลขพัสดุ    


"โปรดติดต่อรับพัสดุ/EMS ได้ที่งานธุรการ ชั้น 5 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ โทร.0-4422- 3264 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งในระบบ"

วันที่
ผู้รับ
หมายเลข