ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

 

 

 
 
     
 
 

 

 

 
 

ติดต่อ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 30000

โทรศัพท์   0-4422-3258     โทรสาร   0-4422-3260

เว็บไซต์ http://cste.sut.ac.th