.
   หน้าแรก 

ข่าวสารทั่วไป

ขณะนี้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็น :

http://cste.sut.ac.th/2014/

หรือสามารถ คลิ๊กที่นี่ เพิ่มเข้าเว็บไซต์ใหม่

 

The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand

 

 

ติดต่อสอบถามเรื่องวิเคราะห์ทดสอบ

ติดต่อที่คุณชณารัศมิ์ ฝ่ายวิเคราะห์ฯ โทร 044-22-3313-4NEW3

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

ดูงาน มาเลเซีย 56 
ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025
ตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจำปี2554 6 สิงหาคม 2555 เวลา 9:00 น. อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
 อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ รองผู้อำนวยการ และพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการปฏิบัตงาน ของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ในงานอำลามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เป็นประธาน