.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
คูณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์เครื่องมือฯ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   หน้าแรก 

ข่าวสารทั่วไป

ขณะนี้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็น :

http://cste.sut.ac.th/2014/

หรือสามารถ คลิ๊กที่นี่ เพิ่มเข้าเว็บไซต์ใหม่

 

The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand

 

 

ติดต่อสอบถามเรื่องวิเคราะห์ทดสอบ

ติดต่อที่คุณชณารัศมิ์ ฝ่ายวิเคราะห์ฯ โทร 044-22-3313-4NEW3

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรม

ดูงาน มาเลเซีย 56 
ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025
ตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจำปี2554 6 สิงหาคม 2555 เวลา 9:00 น. อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
 อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ รองผู้อำนวยการ และพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการปฏิบัตงาน ของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ในงานอำลามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เป็นประธาน  

แบบฟอร์มของบประมาณ 2556

1. แบบฟอร์ม ง145

2. อธิบายฟอร์ม ง.145

3. แบบฟอร์ม ง.146

4. แบบฟอร์ม Spec

5. แบบฟอร์ม ง.002

6. อธิบายฟอร์ม ง.002

7. ผง 02 แบบฟอร์มโครงการ 2556

8.  คำอธิบาย ผง.02

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ