.
  หน้าแรก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม

 อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ รองผู้อำนวยการ และพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการปฏิบัตงาน ของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ ในงานอำลามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า เป็นประธาน