รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 เมษายน 2564 (ใช้ข้อสอบชุด C)
   
 
 Username และ Password ของบัณฑิตศึกษาที่ใช้เข้าระบบ elearning2
 
 ** บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัยที่สมัครแล้วไม่มีประกาศ Username และ Password สามารถใช้ Username และ Password เดิมเพื่อเข้าไปเรียนได้เลย หรือได้จำไม่ได้สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 044-224978