บุคลากร

a
เนรัญชลา ชุปวา
หัวหน้าหน่วยบริการทางห้องปฎิบัติการ
โทร.044-223313-4
อีเมล์ neranch@g.sut.ac.th
pooky mod srar
 สุจิตรา จอกกระโทก
โทร.044-223193
อีเมล์ sujittra_m@sut.ac.th
 สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
โทร.044-223313-4
อีเมล์ somboon_n@sut.ac.th
นิศาชล สิริมงคลกาล
โทร.044-223234
อีเมล์  nisachol.siri@sut.ac.th
ban lemon
ธัญญรัศน์ ภูทาวัน
โทร.044-223234
อีเมล์ tanyarat@sut.ac.th
 ธิดาวดี ว่องทรงเจริญ
โทร.044-223313-4
อีเมล์ tidawadee@sut.ac.th