ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เอกสารอนุมัติการใช้ห้อง

เลขที่รับ คง. เรื่อง สถานะ สำหรับเจ้าหน้าที่
P557/2566 1
Fabrication and Characterization of Hemp/Polylactic acid (PLA) Composite for Application of Automotive Bioplastics
-   
P562/2566 1
การผลิตวัสดุก่อสร้างจากของเหลือใช้ทางการเกษตร
-   
P565/2566 1
การศึกษาการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นฉนวนกันความร้อน
-   
P567/2566 1
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบอินดักชั่นเปรียบเทียบกับไมโครเวฟและศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
-   
P572/2566 1
การบำบัดสารอินทรีย์คาร์บอนละลายน้ำด้วยเทคโนโลยีเรซินแลกเปลี่ยนประจุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
-   
P575/2566 1
การศึกษาผลิตวัสดุระเหยน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดพลังงานแสงอาทิตย์
-   
P579/2566 1
การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับไมโครพลาสติกจากฝุ่นของประชากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P584/2566 1
ศึกษาการกัดกร่อนในคอนกรีตเสริมเหล็กแบบวัฏจักรด้วยโซเดียมคลอไรด์ 35 และ 50 กรัม/ลิตร
-   
P587/2566 1
ระบบขับเคลื่อนของ LINE MAN LIFT
-   
P588/2566 1
การออกแบบและพัฒนาเครื่องลดความชื้นอากาศด้วยซิลิกาเจลแบบทำงานต่อเนื่อง
-   
P589/2566 1
การวิเคราะห์และออกแบบล้อจากวัสดุคอมโพสิต
-   
P590/2566 1
ระบบเบรกของ LINE MAN LIFT
-   
P591/2566 1
การพัฒนาระบบรับสัมผัสที่เกิดจากความร้อนเเละความเย็นหลายตำเเหน่ง
-   
P593/2566 1
การศึกษาระบบทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์
-   
P596/2566 1
ศึกษาการกัดกร่อนในคอนกรีตเสริมเหล็กแบบวัฏจักรในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 15 และ 70 กรัม/ลิตร
-   
P597/2566 1
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจเฝ้าระวังและสนับสนุนภารกิจระงับไฟป่า
-   
P598/2566 1
การออกแบบและพัฒนารถสามล้อไฟฟ้าพลังงานร่วม
-   
P599/2566 1
การพัฒนาอุโมงค์ลมแบบเปิดสำหรับโดรนขนาดเล็ก
-   
P600/2566 1
โดรนตรวจจับฝุ่น PM2.5
-   
P601/2566 1
ไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง
-   
P602/2566 1
การพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปลงถ่าน
-   
P603/2566 1
การวิเคราะห์ขนาดและกระบวนการออกซิเดชันของฝุ่น PM จากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
-   
P607/2566 1
ระบบตรวจจับการใส่หมวกกันน็อคของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
-   
P608/2566 1
การใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์เกษตร
-   
P609/2566 1
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
-   
P610/2566 1
ชุดทดสอบการควบคุมและแสดงผลระบบเซอร์โวมอเตอร์อุตสาหกรรม
-   
P612/2566 1
การวิเคราะห์และการออกแบบแหนบคอมโพสิต
-   
P615/2566 1
อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยประยุกต์เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
-   
P617/2566 1
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องขัดกระทะเนื้อย่างเกาหลี
-   
P618/2566 1
การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนจุดบอดของรถโดยสารแบบไร้สายระยะที่ 2
-   
P619/2566 1
การออกแบบและพัฒนารถควอดไบค์ไฟฟ้า
-   
P621/2566 1
การพัฒนาชุดต้นแบบของระบบติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับการอบแห้งดอกกัญชา
-   
P622/2566 1
อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจจับความเร็วรถจักรยานยนต์
-   
P624/2566 1
การออกแบบชุดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
-   
P625/2566 1
ครื่องช่วยบริหารการเคลื่อนไหวข้อเข่าสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
-   
P626/2566 1
การออกเเบบเเละปรับปรุงสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง
-   
P627/2566 1
การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถแข่ง ELECTRIC FORMULAR STUDENT
-   
P628/2566 1
สายอากาศรอบตัวในระนาบเดี่ยว 3 เมกะเฮิร์ตสำหรับสถานีแบบประจำที่
-   
P629/2566 1
การสื่อสารในถ้ำด้วยระบบไร้สาย
-   
P631/2566 1
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
-   
P632/2566 1
สายอากาศโมโนโพล 3 MHz แบบมีทิศทางสำหรับติดตั้งประจำที่
-   
P633/2566 1
การพัฒนาระบบควบคุมการไหลของอากาศสำหรับการปรับอากาศที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เคลือบผิวด้วยสารดูดความชื้น
-   
P635/2566 1
ระบบกล้องรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
-   
P638/2566 1
สายอากาศโมโนโพลย่านความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์
-   
P640/2566 1
การสร้างแบบจำลองและการควบคุมอัตราการไหลของปั๊มสำหรับชุดทดสอบหม้อน้ำรถบัส
-   
P641/2566 1
ชุดวัดสัญญาณชีพและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ
-   
P642/2566 1
เครื่องให้อาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
-   
P643/2566 1
รถขนส่งสินค้าบังคับแบบไร้สาย
-   
P645/2566 1
การพัฒนาระบบรับสัมผัสที่เกิดจากแรงสั่นหลายตำแหน่ง
-   
P647/2566 1
หุ่นยนต์เดินตามเส้นที่สามารถปรับความเร็วได้
-   
P648/2566 1
ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะภายในครัว
-   
P651/2566 1
การปรับปรุงฟีดฮอร์นสำหรับ C-Band LNB เพื่อป้องกันการรบกวนจากความถี่ที่ใช้งานย่าน IMT
-   
P652/2566 1
Smart Water Level Controller (SWLC)
-   
P653/2566 1
เครื่องตรวจวัดเเละเเจ้งเตือนเเอลกอฮอล์ของผู้ขับรถยนต์
-   
P654/2566 1
การพัฒนาระบบตรวจสอบผิวสัมผัสของมือหุ่นยนต์เมื่อต้องจับวัตถุต่างชนิด
-   
P655/2566 1
การพัฒนาเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน THERMO ELECTRIC
-   
P656/2566 1
สายอากาศโมโนโพล 3 MHz สำหรับติดตั้งกับวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่
-   
P657/2566 1
เครื่องผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
-   
P659/2566 1
ระบบแสดงตำแหน่งผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุผ่าน Web Application
-   
P660/2566 1
การศึกษาคุณลักษณะของแท่งอิเล็กโทรดสำหรับการสื่อสารแบบส่งผ่านพื้นโลก
-   
P665/2566 1
การศึกษาปริมาณก๊าซที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
-   
P666/2566 1
การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ยกแบตเตอรี่
-   
P667/2566 1
ระบบตรวจจับพฤติกรรมการหกล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์
-   
P668/2566 1
ระบบแจ้งเตือนเด็กติดในรถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
-   
P669/2566 1
ระบบตรวจสอบอัคคีภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์
-   
P670/2566 1
การศึกษาอนุภาคขนาดเล็กที่ได้จาการเผาไหม้น้ำมันชีวภาพสังเคราะห์
-   
P674/2566 1
การออกแบบและสร้างแผ่นพื้นอัจฉริยะด้วยการใช้พลังงานร่วมระหว่างเพียโซและโซล่าเซลล์
-   
P675/2566 1
SUTH Medical Device Tracking Via Land Mobile Service
-   
P676/2566 1
การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยบอลอีเอ็ม
-   
P678/2566 1
การออกแบบและพัฒนากระบวนการละลายน้ำแข็งของตู้เย็น
-   
P679/2566 1
การวางแผนบำรุงรักษาด้วย CMMS สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
-   
P681/2566 1
ปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม ที่เกิดจากการใช้ Methanogenesis bacteria จากกระเพาะโคนม
-   
P682/2566 1
SUT MOTORBIKE PARKING LOTS DETECTION USING MACHINE LEARNING
-   
P683/2566 1
Self-Driving Air Purifier
-   
P684/2566 1
ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือเมื่อใช้ Methanogenesis bacteria จากระบบ Up-flow Anaerobic Sludge Blank
-   
P685/2566 1
Study on yogurt powder production methods using freeze dryer
-   
P686/2566 1
การศึกษาการลดเถ้าในชีวมวลโดยกระบวนการล้างน้ำและการใช้กรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
-   
P687/2566 1
การศึกษาการลดเถ้าจากชีวมวลจากการใช้ของเหลวที่ได้จากกระบวนการทอร์รีแฟกชัน
-   
P689/2566 1
การผลิตโยเกิร์ตผงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้หัวฉีดพ่นละอองแบบอัลตราโซนิก
-   
P691/2566 1
Lubricity of oils and their biodiesels
-   
P692/2566 1
OBJECT DETECTION URBAN TRAFFIC ANALYSIS WITH DRONE BY DEEP LEARING
-   
P698/2566 1
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการถ่วงสมดุลแบบ 1 ระนาบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมไพทอน
-   
P699/2566 1
วัสดุมวลรวมที่มีความพรุนตัวผลิตจากดินและของเสียอุตสาหกรรม
-   
P700/2566 1
การพัฒนาแพล็ตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ตรวจวัดติดตามสถานะของเครื่องจักรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
-   
P701/2566 1
EFFECT OF ALCOHOLS AND FEEDSTOCKS FOR BIODIESEL PRODUCTION ON FUEL LUBRICITY
-   
P703/2566 1
การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลสำหรับส่วนหัวและการมองเห็นของหุ่นยนต์
-   
P705/2566 1
Recycle Melamine Formaldehyde for microencapsulation of phase change materials in thermal energy storage
-   
P707/2566 1
การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบมาตราฐาน คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
-   
P708/2566 1
การลดสัญญาณเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์หูฟังแพทย์แบบดิจิทัล
-   
P709/2566 1
การพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพสัญญาณ 5G
-   
P712/2566 1
การพัฒนาวิธีการผลิตโยเกิร์ตผงโดยใช้เครื่องทำเเห้งเเบบพ่นฝอย
-   
P713/2566 1
ปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมที่เกิดจากการใช้ Methanogenesis bacteria จากระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket
-   
P715/2566 1
Development Of Wing-Box Structure For Human Powered Aircraft
-   
P718/2566 1
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากของเสีย
-   
P719/2566 1
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากของเสีย
-   
P720/2566 1
สายอากาศแถวลำดับแบบแพทช์สำหรับตัวทวนสัญญาณ 2.4 GHz
-   
P723/2566 1
เคลือบใสเซรามิกโดยการพ่นสีออกไซด์
-   
P725/2566 1
การประดิษฐ์เบาะเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์วัดแรงที่มีส่วนผสมจากคาร์บอนนาโนทิวบ์
-   
P727/2566 1
การพัฒนาดินเผาด่านเกวียนใช้เป็นเคลือบฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับหลังคาเมทัลชีท
-   
P728/2566 1
การบำบัดสีย้อมโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
-   
P729/2566 1
การบำบัดไมโครพลาสติกด้วยถ่านเปลือกทุเรียน
-   
P730/2566 1
การพัฒนาระบบควบคุมแขนและมือหุ่นยนต์ระยะไกล (Tele-ARM)
-   
P732/2566 1
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลด้วยการปรับแต่งเครื่องยนต์
-   
P733/2566 1
การพัฒนาสีเคลือบเซรามิกจากฝุ่นหินในอุตสาหกรรมซีเมนต์
-   
P739/2566 1
การศึกษาผลของ Li-doped ที่มีผลต่อลักษณะจำเพาะของ Zeolite ที่ได้จากดิน Ball Clay
-   
P740/2566 1
โปรแกรมคัดแยกซองจดหมายและพัสดุตามรหัสไปรษณีย์ด้วยภาษา Python
-   
P741/2566 1
การประเมินสมรรถนะรถปิกอัพโดยโปรแกรมอดัมคาร์
-   
P744/2566 1
การสังเคราะห์ไฮดรอกซิลอะพาไทต์ด้วยวิธี Solid state reaction
-   
P745/2566 1
การเตรียมวัสดุชีวภาพ Hydroxyapatite/Titanium ระดับอนุภาค
-   
P746/2566 1
การพัฒนาหมึกนําไฟฟ้าจากกราฟีน เพื่อใช้งานสําหรับสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์
-   
P747/2566 1
การศึกษาและวิเคราะห์การชนกระแทกของอากาศยานหลายใบพัด
-   
P748/2566 1
การศึกษาอายุการเก็บรักษามะขามเปียก
-   
P752/2566 1
การผลิตน้ำมันทางเลือกจากขยะพลาสติกในครัวเรือน
-   
P756/2566 1
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 1
-   
P757/2566 1
ออกแบบขาเทียมต้นแบบสำหรับนกกระเรียนด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS ร่วมกับสวนสัตว์ นครราชสีมา
-   
P758/2566 1
การเปรียบวัดและปรับปรุงเครื่องมือในอุโมงค์ลม
-   
P759/2566 1
Automatic ID Tag pumping Simulator
-   
P760/2566 1
SEMI-AUTOMATIC WEIGHT CONTROL POWDER AND GRANULE PACKING MACHINE
-   
P761/2566 1
ศึกษาผลของสารต้านจุลชีพต่อคุณสมบัติของโฟมกันกระแทกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-   
P762/2566 1
การศึกษาโฟมยางธรรมชาติกันกระแทกที่มีฟังก์ชันพิเศษ
-   
P769/2566 1
การนำของเสียจากอุตสาหกรรมโลหะมาใช้พัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์
-   
P770/2566 1
การขึ้นรูปวัสดุจีโอพอลิเมอร์รูพรุนจากของเสียอุตสากรรมโลหะ
-   
P771/2566 1
การขึ้นรูปวัสดุรูพรุนจากของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ
-   
P773/2566 1
การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันทดแทนสมุดวัคซีนสัตว์เลี้ยง
-   
P775/2566 1
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมี
-   
P778/2566 1
การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน
-   
P779/2566 1
Upper Side Lobe Reduction (FM)
-   
P787/2566 1
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 2
-   
P790/2566 1
การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตโดยคลอไรด์ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P795/2566 1
การศึกษาความเหมาะสมในการนำกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตกระดาษเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ
-   
P796/2566 1
การศึกษาค่าภาระบรรทุกชลศาสตร์ต่อศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตกระดาษ
-   
P801/2566 1
การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตโดยคลอไรด์ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P802/2566 1
Effect of 3D Printing Parameters on Physical Properties of Artificial Human Meniscus
-   
P803/2566 1
การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนกากตะกอนในกระบวนการผลิตกระดาษต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
-   
P805/2566 1
EFFECT OF SPECIFIC GRAVITY ON PROPERTIES OF ENAMEL COATING
-   
P806/2566 1
Prototype of passive robot for wrist rehabilitation
-   
P812/2566 1
ความเป็นไปได้ในการใช้ผักตบชวาทดเเทนทรายในการผลิตอิฐมวลเบา
-   
P813/2566 1
สายอากาศโมโนโพลแบบพับได้ 3 MHz สำหรับใช้งานกับวิทยุสื่อสารแบบมือถือ
-   
P816/2566 1
การศึกษากระบวนการบำบัดเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนส่วนเกินในอุตสาหกรรมกระดาษ
-   
P817/2566 1
Atmosheric Consistometer Model
-   
P820/2566 1
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำสารปรับปรุงดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์
-   
P821/2566 1
การผลิตผนังกั้นห้องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หญ้า
-   
P823/2566 1
การตรวจสอบสมรรถนะของเซนเซอร์วัดระยะแบบเลเซอร์สำหรับยานพาหนะในแปลงเกษตร
-   
P824/2566 1
การศึกษาผลกระทบและการเพิ่มความแข็งของซีเมนต์คลาสจีผสมซิลิกาฟูมและขี้เถ้าแกลบ
-   
P825/2566 1
ระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเรือนเห็ดฟาง
-   
P829/2566 1
การกำจัดฟีนอลด้วยกระบวนการโอโซน
-   
P837/2566 1
การศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าเนเปียร์เป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลนเจาะแนวระนาบ
-   
P838/2566 1
Improve packaging bottle washing process
-   
P839/2566 1
สายอากาศโมโนโพล 3MHz สำหรับติดตั้งบนรถยนต์
-   
P840/2566 1
การศึกษาผลของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางต่อการแยกไมโครพลาสติกที่แตกต่างกัน
-   
P841/2566 1
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลด่านเกวียน
-   
P849/2566 1
Factors Influencing Properties of Thermoplastic Tapioca Starch Films
-   
P850/2566 1
การบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลด้วยระบบ Membrane bioreactor
-   
P854/2566 1
Catalysts selection and synthesis of bio-butene from bio-ethanol for co-polymer application
-   
P857/2566 1
การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในการผลิตขวด
-   
P858/2566 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอคอมโพสิทจากพอลิแลคติกและชานอ้อย
-   
P859/2566 1
การศึกษาการตลาดและกระบวนการผลิตไวน์ผลไม้
-   
P860/2566 1
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติจากวัสดุคอมโพสิตพอลิคาโปรแลคโตนผสมด้วยเซลล์ลูโลสนาโนไฟเบอร์สำหรับวิศกร
-   
P861/2566 1
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติจากวัสดุคอมโพสิตพอลิคาโปรแลคโตนผสมด้วยไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับวิศวกรรมเน
-   
P869/2566 1
การขุดลอกคลองและการออกแบบพนังกั้นน้ำคลองลำพระเพลิง
-   
P878/2566 1
Finite element analysis and design of retaining wall for house construction
-   
P885/2566 1
ออกแบบสาธารณูปโภค ผังจัดสรรรที่ดิน 1 โครงการ
-   
P909/2566 1
แผ่นปูพื้นยางจากอิสาสโตเมอร์ผสมเส้นใยไนลอนลวนแหที่ใช้งานแล้วสำหรับสถานที่ออกกำลังกายที่ไม่ใช้อุปกรณ์
-   
P943/2566 1
การออกแบบอาคารที่พักรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-   
P948/2566 1
การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำกับลักษณะภูมิประเทศและธรณีโครงสร้าง
-   
P949/2566 1
บรรจุภัณฑ์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สามารถย่อยสลายได้
-   
P950/2566 1
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไวน์ลำไย
-   
P951/2566 1
การศึกษากระบวนการผลิตไวน์ลำไย
-   
P952/2566 1
Failure Analysis of Heat Exchanger Tubes
-   
P953/2566 1
การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายโลหะหนักจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจอแสดงผลโดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
-   
P956/2566 1
การพัฒนาเครื่องเคลื่อนที่ชิ้นงานด้วยระบบ PLC
-   
P957/2566 1
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการชุบแข็งต่อลักษณะโครงสร้างจุลภาคและสมบัติความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน H13 ที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ
-   
P958/2566 1
DC-to-DC converter with its snubber
-   
P959/2566 1
การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายโลหะหนักจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจอแสดงผลโดยใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค
-   
P966/2566 1
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับประเมินผลกระทบด้านจราจร
-   
P967/2566 1
คอนโดมิเนียม Aspire Asoke Ratchada สูง 8 ชั้นมีปล่องลิฟต์
-   
P969/2566 1
การออกเเบบระบบระบายน้ำเเละระบบประปาในหมู่บ้านจัดสรร
-   
P970/2566 1
Precast Lightweight Concrete
-   
P971/2566 1
A coumarin-based fluorogenic probe for nitroreductase detection in living cells
-   
P972/2566 1
Design and synthesis of benzothiazolium-coumarin-indomethacin for imaging target cell
-   
P974/2566 1
The synthesis of TCF-TPP for mitochondria-targeted fluorescence probe
-   
P982/2566 1
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่และดินเปรียบเทียบกับบ้านที่สร้างด้วยวัสดุทั่วไป
-   
P984/2566 1
การออกเเบบโครงสร้างอาคารปฏิบัติการ F12
-   
P986/2566 1
สายอากาศอภิวัสดุสองย่านความถี่สำหรับ LTE และ Wi-Fi (Dual band metamaterial antenna for LTE and Wi-Fi)
-   
P987/2566 1
อภิวัสดุหลายความถี่สำหรับการสื่อสารในระบบ LTE และ WiFi
-   
P988/2566 1
การออกแบบช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2 ความถี่ โดยใช้เทคนิคเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอล
-   
P989/2566 1
การรีไซเคิลเชิงกลของอวนแหพอลิโพรพิลีน
-   
P991/2566 1
การพัฒนาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าว กข ผสมแป้งกล้วย
-   
P1/2567 1
การทดสอบปั้นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเครื่องกวนแนวตั้ง
-   
P2/2567 1
การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจาก แป้งข้าวทับทิมชุมแพ
-   
P3/2567 1
การปรับปรุงความเข้ากันได้ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน
-   
P4/2567 1
การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับใช้งานบนดินเค็ม
-   
P5/2567 1
การออกแบบปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
-   
P6/2567 1
การผลิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
-   
P7/2567 1
การศึกษาผลของอัตราส่วนการผสมต่อสมบัติของยางผสม ระหว่าง ยางสไตรีนบิวตาไดอีนและยางบิวไทล์
-   
P8/2567 1
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์-เคมีอัตโนมัติ
-   
P9/2567 1
ผลของสารตัวเติมจากธรรมชาติและพอลิดีแลคติกแอซิดต่อระดับความเป็นผลึกและสมบัติทางกายภาพของพอลิแลคติกแอซิด
-   
P10/2567 1
ระบบวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนทางไลน์
-   
P13/2567 1
การศึกษาการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศ Study on Phulae Pineapples Drying with a Vacuum Dryer
-   
P14/2567 1
ชุดตัดเหง้ามันสำปะหลัง
-   
P16/2567 1
EFFECT OF SPECIFIC GRAVITY ON PROPERTIES OF ENAMEL COATING
-   
P17/2567 1
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana ต่ออัตราการรอดชีวิตและการกินของเพลี้ยอ่อน
-   
P19/2567 1
อิทธิพลของพันธุ์ การตัดวาง ระยะบ่มต่อการเกิดELSและ/หรือแคลลัสของแตงกวา Parthenocarpic
-   
P21/2567 1
ชีวภัณฑ์เชื้อราเมตาไรเซียม (Matarhizium anisophiae) อัดเม็ดต่อการควบคุมหนอนนก
-   
P22/2567 1
การตรวจสอบความสม่ำเสมอในพันธุกรรม DNA ของกัญชา
-   
P23/2567 1
การผลิตเนื้อดินโลหะเงิน(Preparation of silver clay)
-   
P25/2567 1
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในถั่วงอกและไมโครกรีนของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่
-   
P26/2567 1
การลดการสูญเสียน้ำของซีเมนต์เบาด้วยสารเคมีไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส
-   
P27/2567 1
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซีเมนต์ประเภทจีภายใต้ความดันที่ต่างกัน
-   
P30/2567 1
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ เพื่อหาความต่อเนื่องของชั้นหิน ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
-   
P31/2567 1
การศึกษาประสิทธิภาพของซังข้าวโพดเป็นสารเติมแต่งในน้ําโคลนเจาะแนวระนาบ
-   
P32/2567 1
การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา
-   
P33/2567 1
การเปรียบเทียบศักยภาพน้ำโคลนโดยการใช้เปลือกไข่และเปลือกหอยเป็นสารเติมแต่ง
-   
P34/2567 1
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ เพื่อหาความต่อเนื่องของชั้นหิน ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
-   
P35/2567 1
การศึกษาผลกระทบจากการใช้สารโซเดียมซิลิเกตเพื่อลดการสูญเสียน้ำของซีเมนต์ประเภท จี
-   
P36/2567 1
การศึกษาการกระจายตัวของคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
-   
P38/2567 1
การศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุผสมกาบหมากกับทะลายปาล์ม ในการใช้เป็นวัสดุลดการสูญเสียน้ำโคลน
-   
P39/2567 1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการละลายตะกอนไหลกลับจากกระบวนการการขับดันด้วยน้ำโดยวิธีการละลายด้วยกรด
-   
P40/2567 1
การศึกษาประสิทธิภาพของแกลบดิบเป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลน
-   
P41/2567 1
การสกัดและศึกษาสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหัวไก่
-   
P43/2567 1
ระบบนับรถบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
-   
P44/2567 1
วัสดุสังเคราะห์โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ชนิดแลนทานัมไอรอนออกไซด์จากของเสียอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส
-   
P47/2567 1
การศึกษาและออกแบบฟิล์มบางรับแสงเพื่อเพิ่มการดูดกลืนแสงบนเซลล์แสงอาทิตย์
-   
P51/2567 1
AC track circuit
-   
P52/2567 1
การผลิตเกลือจากผักเบี้ยทะเล
-   
P53/2567 1
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-   
P54/2567 1
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-   
P55/2567 1
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-   
P56/2567 1
การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานในการหาค่าเหมาะสมเพื่อปรับปรุงค่าไฟฟ้าของหอพักสุรนิเวศ 5 ที่อยู่ในระบบโครงข่ายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Genetic Algorithm
-   
P57/2567 1
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษดินเผาและขี้เลื่อย
-   
P58/2567 1
การระบุตำแหน่งรถไฟด้วย RFID
-   
P59/2567 1
ผลของโปรตีนถั่วเขียวและพรีไบโอติก(น้ำผึ้งและอินูลิน) ในนมเปรี้ยวจากน้ำนมข้าวหอมมะลิ
-   
P61/2567 1
Smart Home
-   
P62/2567 1
การศึกษาปัจจัยของ HPMC
-   
P64/2567 1
คุณสมบัติด้านวิทยากระแสของหมึกโปรตีนถั่วเหลือง สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
-   
P65/2567 1
ราวตากผ้าอบลมร้อน ( Hot air-drying rack)
-   
P69/2567 1
การศึกษาผลของอุณหภูมิและลักษณะบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำจิ้มสุกี้ระหว่างการเก็บรักษา
-   
P70/2567 1
ปลั๊กอัจฉริยะสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของอีวีสกู๊ตเตอร์
-   
P72/2567 1
Dc Track Circuit
-   
P73/2567 1
การศึกษาผลของการเติมอินนูลินต่อคุณภาพของผงโยเกิร์ตที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย
-   
P76/2567 1
ประสิทธิภาพการยับยั้งการบวมตัวของหินดินดานโดยใช้น้ำโคลนฐานน้ำมันดีเซลเกรดดี
-   
P81/2567 1
การหาสภาวะการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมะเม่า
-   
P82/2567 1
อิทธิพลของความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ต่อการเปลี่ยนแปลงแคลเซียมไอออนในน้ำกระด้างชั่วคราวและถาวร ต่อผลผลิตและคุณสมบัติของ Fats Oils and Grease (FOGs)
-   
P84/2567 1
ชุดสาธิตระบบควบคุมปั๊มน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในถังพักน้ำ
-   
P87/2567 1
การบำบัดน้ำโคลนขุดเจาะโดยการใช้ผงเปลืกลำไยเป็นสารเติมแต่ง
-   
P88/2567 1
การเพิ่มคุณภาพของโรงสีข้าวชุมชน
-   
P94/2567 1
การออกแบบระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ที่ให้เหมาะสำหรับระบบแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียนรวมโดยใช้AI(Ariticial Intelligence) ประมวลผล
-   
P95/2567 1
แบบจำลองโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
-   
P96/2567 1
ระบบติดตามผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยี GPS
-   
P97/2567 1
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
-   
P98/2567 1
การกำจัดแอ่งน้ำโคลนของแหล่งเจาะน้ำมันโดยการนำมาทำเป็นอิฐมอญ
-   
P99/2567 1
ศึกษาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ที่ผสมด้วย Bentonite
-   
P100/2567 1
หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์
-   
P101/2567 1
ซีเมนต์ทนเค็ม
-   
P109/2567 1
AC TRACK CIRCUIT HIGH FREQUENCY
-   
P111/2567 1
ผลของการเติมพอลิเดกซ์โทรสต่อคุณภาพของโยเกิร์ตผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้หัวฉีดพ่นละอองแบบอัลตราโซนิก
-   
P112/2567 1
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อผลิตดินแขวนลอยอนุภาคนาโน
-   
P113/2567 1
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อใช้ในงานขึ้นรูปแบบหล่อ
-   
P114/2567 1
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อใช้ในงานขึ้นรูปแบบประติมากรรม
-   
P116/2567 1
การพัฒนาระบบการให้อาหารไก่เนื้อในโรงเรือน
-   
P117/2567 1
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจดจำทะเบียนรถ ตรวจนับและบันทึกรถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
-   
P118/2567 1
การศึกษาคุณลักษณะของตะกอนลมหอบ บริเวณบ่อดินภูเขาทอง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-   
P119/2567 1
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลการใช้บริการรถ SUT SMART TRANSIT
-   
P121/2567 1
เครื่องช่วยฝึกเดินแบบพยุงน้ำหนักบางส่วน
-   
P122/2567 1
Detection of the Prostate Cancer Biomarker PCA3 with Surface Acoustic Wave Biosensors.
-   
P123/2567 1
Railway Challenge
-   
P126/2567 1
CO2 Meter Attached With Wristband
-   
P127/2567 1
เครื่องตัดหญ้ากึ่งอัตโนมัติ
-   
P128/2567 1
การศึกษาการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน Study on Phulae Pineapple Drying with a Hot-air Dryer
-   
P129/2567 1
การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัดและระยะคลอไรด์แทรกซึมของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ในพื้นที่ดินเค็มอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P130/2567 1
การคาดการณ์การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากสัญญาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
-   
P134/2567 1
เทคโนโลยีไลดาร์ช่วยวิเคราะห์คาร์บอนเครดิต
-   
P135/2567 1
เครื่องช่วยย่อยขยะใบไม้
-   
P136/2567 1
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่งสำหรับการบินฝึกหัด
-   
P137/2567 1
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์
-   
P138/2567 1
การพัฒนาแป้งฟลาวมันสำปะหลังปลอดกลูเตนเพื่อใช้สำหรับแป้งชุบทอด (Development of cassava flour free gluten for Deep fried batter)
-   
P141/2567 1
ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยน้ำหล่อเย็น
-   
P142/2567 1
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ PCA3 ของมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยไบโอเซ็นเซอร์ชนิดควิตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์
-   
P144/2567 1
ผลของการเติมอินนูลินต่อคุณภาพของผงโยเกิร์ตที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวฉีดอัลตราโซนิค
-   
P145/2567 1
การศึกษาแร่ดินเหนียวเพื่อใช้เป็นสารช่วยติดสีกับผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ
-   
P146/2567 1
การศึกษาผลของการจัดเรียงโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
-   
P147/2567 1
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กความถี่สูง
-   
P148/2567 1
เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังด้วยคลื่นความถี่สูง
-   
P149/2567 1
เครื่องจ่ายปลั๊กไฟห้องสมุด
-   
P150/2567 1
การออกแบบและพัฒนาควอดไบค์ไฟฟ้า(Design and development All-Terrain Electric vehicle)
-   
P151/2567 1
การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักสุรนิเวศ 19, 20, 21 และ 22
-   
P155/2567 1
Synthesis of hard carbon derived from bio-waste as anode materials for sodium-ion batteries
-   
P156/2567 1
2.4 GHz Circular Polarized Cross Yagi-Uda Antenna
-   
P158/2567 1
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาในการทอดสุญญากาศต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของฟักทอง
-   
P159/2567 1
แผ่นยางรองครกจากอิลาสโตเมอร์ผสมเส้นใยไนลอนอวนแหที่ใช้งานแล้ว
-   
P160/2567 1
การลดกลิ่นของหนังวัวโครเมียมจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์
-   
P162/2567 1
Toward Sustainable Modified Activated Carbon For Post-Combustion Carbon Capture by Life Cycle Assessment and Process Simulation
-   
P167/2567 1
การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพริกพันธุ์ ่หัวเรือ ่ ด้วยวิธีการเร่งอายุ
-   
P168/2567 1
การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์แทนที่ด้วยวัสดุมวลรวมจากดินลูกรัง
-   
P169/2567 1
การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์แทนที่ด้วยวัสดุมวลรวมจากดินด่านเกวียน
-   
P171/2567 1
อิทธิพลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของดอกมาร์‍กา‍เร็ต (Effect of Gibberellins growth and yield of marguerite)
-   
P172/2567 1
การส่งถ่ายยีนด้วย Agrobacterium และการชักนำให้เกิดแคลลัสจากใบกัญชง
-   
P173/2567 1
ผลของแสงต่อคุณภาพของไมโครกรีน Effect of light on the quality of Microgreens
-   
P174/2567 1
เครื่องหาสารบ่งชี้โรคมะเร็ง
-   
P176/2567 1
Blood pressure measurement
-   
P177/2567 1
Application of Blood pressure measurement
-   
P178/2567 1
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกลักษณะความขมของแตงกวา parthenocarpic
-   
P184/2567 1
cassette detection
-   
P185/2567 1
Control Room System
-   
P189/2567 1
Raspberry Pi and IoT Integration for Manufacturing Process Spec Control
-   
P190/2567 1
การขึ้นรูปอนุภาคแกรนูล Li-Zeolite ด้วย spray dryer
-   
P193/2567 1
การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุทางการเกษตร
-   
P194/2567 1
ผลของการอบอ่อนด้วยความร้อนต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของคอมโพสิตชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-คอมโพสิต
-   
P195/2567 1
ผลของกระบวนการอบอ่อนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิโพรไพลีนคอมโพสิท
-   
P197/2567 1
Real Time Income
-   
P198/2567 1
คุณลักษณะตะกอนลมหอบ บริเวณบ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
-   
P199/2567 1
QA mastermide ระบบบันทึกข้อมูลการทดสอบสินค้า ด้วย Python Gui
-   
P200/2567 1
การทดสอบคุณสมบัติทางกลและการย่อยสลายของแคปซูลต้นไม้
-   
P203/2567 1
Solvent Extraction of Centella Asiatica for Skin
-   
P205/2567 1
Recycled Ethylene from degradation plastic bag by Photocatalytic reaction
-   
P206/2567 1
การจัดการช่องจราจรพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ถนนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P208/2567 1
Herbal pain relief patch using polylactic acid (PLA) fiber
-   
P209/2567 1
การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่รอบเหมืองเกลือ ในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P213/2567 1
Surapodo เครื่องวัดขนาดเท้าและเเรงกดทับด้วยเซนเซอแบบอาเรย์
-   
P216/2567 1
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
-   
P219/2567 1
การลดปริมาณเหล็ก แมงกานีส และความกระด้างของน้ำบาดาลด้วยวิธีการเติมสารเคมี
-   
P220/2567 1
ออกแบบกลไกปั๊มแคปซูลปลูกต้นไม้
-   
P222/2567 1
การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าโดยหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนพอใจวัสดุ 2019
-   
P225/2567 1
Upcycling waste Poly(ethylene terephthalate),PET from water bottle into Polymer Electrolyte
-   
P229/2567 1
Polymorphism and crystallization of amino acid
-   
P230/2567 1
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ทาง TikTok Shop ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P233/2567 1
Herbal pain relief patch using polylactic acid(PLA) fiber
-   
P234/2567 1
อัตราส่วนฝ้ายเหลือทิ้งต่อถ่านหินที่เหมาะสมสำหรับการทำเชื้อเพลิงแข็ง
-   
P235/2567 1
lactic acid from pulp
-   
P241/2567 1
Recycle Melamine formaldehyde foam for microencapsulation of phase change materials in thermal energy storage project
-   
P242/2567 1
Seasoning powder produced from thai herbs
-   
P246/2567 1
การสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากวัสดุธรรมชาติ
-   
P249/2567 1
Preparation of poly (Acrylic Acid-co-Acryamide)
-   
P250/2567 1
การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําโคลนขุดเจาะโดยการใช้กลีเซอรีนเป็นสารเติมแต่ง
-   
P251/2567 1
การเพิ่มประสิทธิภาพความหนืดและลดการซึมผ่านของน้ำโคลนโดยการใช้ไซเลี่ยมฮัสค์
-   
P252/2567 1
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารอิมัลซิไฟเออร์ในน้ำโคลนขุดเจาะที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลายหลัก
-   
P255/2567 1
การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยลดการบวมตัวของหินดินดาน โดยใช้น้ําโคลนฐานของน้ํามันที่มีส่วนผสม ต่างๆ
-   
P258/2567 1
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้ำ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P260/2567 1
การศึกษาความเป็นไปได้ของเปลือกสับปะรดในการเป็นวัสดุผสม LCM
-   
P261/2567 1
การศึกษาผลกระทบต่อการละลายด้วยกรดในการเป็นวัสดุค้ำยันรอยแตกของทรายในแหล่งทราย ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
-   
P262/2567 1
การศึกษาความเเข็งเเรงของซีเมนต์ผสมวัสดุมวลจากลูกรัง
-   
P263/2567 1
การศึกษาเทียบคุณสมบัติซิลิกาฟูมและเถ้าลอยต่อซีเมนต์ประเภทจี
-   
P264/2567 1
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโพรงถ้ำกับแนวโครงสร้างเชิงเส้นและธรณีวิทยาภาคตะวันตกและภาคใต้
-   
P266/2567 1
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโพรงถ้ำกับแนวโครงสร้างเชิงเส้นและธรณีวิทยาภาคเหนือ
-   
P267/2567 1
การเปรียบเทียบโครงสร้างเชิงเส้นจากข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข โดยใช้โปรแกรม PCI Geomatica และ Hough transfrom ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
-   
P268/2567 1
การศึกษาสารช่วยย้อมสีสำหรับการใช้หินโคลนหมวดหินโครกกรวดเป็นสารย้อมสี
-   
P269/2567 1
Study on reducing the filtration lost of horizontal drilling mud mixed with pineapple leaf powder
-   
P270/2567 1
การสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างเพอรอฟสไกต์จากของเสียอุตสาหกรรมรีดเหล็กร้อนและการรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพ
-   
P272/2567 1
Debinding of Ti-6Al-4V Metal Injection Moulding Parts
-   
P273/2567 1
การกู้คืนเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ (น้ำยาสร้างภาพและน้ำยาคงสภาพ)
-   
P275/2567 1
Comparative study of rhodium recovery from plating solution via Cementation, Chemical Reaction and Electrowinning
-   
P278/2567 1
คุณสมบัติในการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
-   
P279/2567 1
การศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์มวลเบาโดยใช้กะลาปาล์มเป็นส่วนผสม
-   
P280/2567 1
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ
-   
P281/2567 1
เครื่องอบเนื้อสัตว์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
-   
P282/2567 1
คุณสมบัติของสบู่ผสมเกลือหินมหาสารคามในการช่วยผลัดเซลล์ผิว
-   
P283/2567 1
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาดที่ถูกยับยั้งการบวมตัวโดยน้ำโคลนฐานน้ำที่ผสมผงใบสาบเสือ
-   
P284/2567 1
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลเหล็กกล้า SCM440 ด้วยการออสเทมเปอร์ริ่งที่อุณภูมิต่ำ
-   
P297/2567 1
การกลั่นและคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลจากยางพาราโดยวิธีการไพโรไลซิส
-   
P299/2567 1
การศึกษาสารช่วยย้อมสีสำหรับการใช้ดินด่านเกวียนเป็นสารย้อมสี
-   
P300/2567 1
การยับยั้งการบวมตัวของหินดินดานในน้ำโคลนขุดเจาะฐานน้ำผสมกรดอะมิโนโพลีกลูตามิคและสารละลายโพลีไซล็อกเซน
-   
P302/2567 1
Lubricity of Bio-Hydrogenated Diesel using Amphipathic Molecules
-   
P304/2567 1
การพัฒนาตัวของกุมภลักษณ์บริเวณตาดร้อยรู ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
-   
P312/2567 1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารควบคุมความมันที่ใช้ผสมในครีมรองพื้น
-   
P313/2567 1
CO2 Capture in a Fixed Bed Adsorption Column From the Exhaust Gas of Biomass Post-combustion
-   
P314/2567 1
อิทธิพลของการชุบแข็งและอบคืนไฟซ้ำของเหล็กกล้า AISI 4140 ต่อขนาดเกรนออสเตรไนต์และสมบัติเชิงกล
-   
P316/2567 1
Adsorption of CO₂/Ch₄ mixtures in metal organic frameworks (MIL-100, MIL-101)
-   
P317/2567 1
Removal of heavy metal ions(Lead(II), Mercury(II)) from wastewater in a continuous fixed bed column
-   
P319/2567 1
Effect of Lubricity of Microemulsion Based Biofuel in Bio–Hydrogenated Diesel
-   
P320/2567 1
Transesterification of Nonedible Vegetable Oil and Ethanol for Biodiesel Production
-   
P321/2567 1
comparison of lubricity of fatty acid methyl ester and fatty acid ethyl ester in bio-hydrogenated diesel
-   
P323/2567 1
การศึกษาคุณลักษณะดินแดง บริเวณบ้านหนองกลอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
-   
P324/2567 1
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงลูกสูบอิสระกำเนิดไฟฟ้า
-   
P326/2567 1
Synthesis and modification of metal-free carbon nanotube/hard carbon derived from Azolla as anode materials for sodium-ion batteries
-   
P327/2567 1
อิทธิพลของการอบอ่อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟซํ้าหลายครั้ง
-   
P328/2567 1
Intensification of DME process simulation from syngas and sustainable assessment and safety analysis
-   
P332/2567 1
การศึกษาคุณลักษณะดินแดง บริเวณบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
-   
P335/2567 1
Porous Carbon from Plastic Waste for High-Performance Supercapacitor
-   
P338/2567 1
DESIGN OF AUTOMATIC BUTTON COUNTING AND PACKING MACHINE
-   
P339/2567 1
Design of Automated Loading and Unloading System for Injection Molding Machines
-   
P341/2567 1
Electricity generation from wastewater treatment using microbial fuel cell
-   
P342/2567 1
อิทธิพลของไททาเนียมต่ออัตราการสึกหรอในเหล็กหล่อเทา
-   
P343/2567 1
ผลของซิลิกอนต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่หล่อในเเม่พิมพ์โลหะ
-   
P344/2567 1
ผลของอุณหภูมิการอบแม่พิมพ์โลหะต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียว
-   
P347/2567 1
Design of an automatic inspection and sorting system for plastic sheets in the extrusion process
-   
P351/2567 1
การปรับปรุงระบบระบายน้ำแข็งโดยสารทำความเย็นความดันสูงสำหรับตู้เย็นในครัวเรือน
-   
P352/2567 1
เครื่องคั่วกาแฟอัตโนมัติแหล่งพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า
-   
P354/2567 1
เวลา อุณหภูมิและสารเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อคาร์บูไรซิ่งของเหล็กกล้าAISI 1020
-   
P357/2567 1
DESIGN OF THE SMART SYSTEM FOR PRODUCT SORTING IN DELIVERY
-   
P360/2567 1
Design of automatic arrange machine for paper tubes
-   
P361/2567 1
การประยุกต์ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
-   
P362/2567 1
Design of control and monitoring work in process system
-   
P363/2567 1
Creating the leading edge of human powered aviation
-   
P364/2567 1
Hydrogen generation from Photocatalytic reaction
-   
P366/2567 1
การออกแบบใบพัดอากาศยานไร้คนขับแบบไฮบริด
-   
P367/2567 1
Design of Quality Inspection Machine for Golf Grips
-   
P368/2567 1
การผลิตถ่านกัมมันต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีออกซิเดชั่นรวมกับวิธีแอคติเวชั่น (OTA) ใช้ในการดูดซับสีย้อม
-   
P370/2567 1
Design of Screw Counting and Weighing Machine
-   
P372/2567 1
MODELING AND DEVELOPMENT OF A SMALL ROLLING CONTACT FATIGUE TESTING MACHINE FOR WHEEL/RAIL MATERIALS.
-   
P377/2567 1
Design of Cutting Tool Management System Project
-   
P379/2567 1
PROJECT IMPROVE THE QUALITY OF INSPECTION OF BOSS ROTOT WORKPIECES WITH AUTOMATIC MACHINES
-   
P381/2567 1
Design And Build a Prototype Vehicle for Transportation. Automation In Industrial Plants
-   
P385/2567 1
Polymorphism and crystallization of amino acid
-   
P389/2567 1
Automatic Wire Cutting System Design Project
-   
P390/2567 1
การศีกษาเปรียบเทียบค่าความพรุนของหินทรายหมวดหินภูพาน ด้วยเทคนิคการย้อมสีและการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดค่าความพรุน
-   
P391/2567 1
การศีกษาเปรียบเทียบค่าความพรุนของหินทรายหมวดหินโคกกรวด ด้วยเทคนิคการย้อมสีและการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดค่าความพรุน
-   
P394/2567 1
Crystallization kinetics of amino acid
-   
P397/2567 1
การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยงานจราจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P398/2567 1
Solvent Extraction of Centella Asiatica for Skin
-   
P400/2567 1
การขึ้นรูปวัสดุกราฟีนสำหรับใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสีเอกซเรย์ชนิดน้ำหนักเบา
-   
P401/2567 1
ผลของฮอร์โมนต่อการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง (Manihot esculenta (L.) Crantz) สายพันธุ์ KU50
-   
P403/2567 1
การบำบัดไนโตรเจนในน้ำทิ้งจากบ่อเกรอะด้วยระบบบึงประดิษฐ์
-   
P404/2567 1
การใช้สนามไฟฟาสถิตแรงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโดพันธุ์เเฮส (Persea americana Mill. cv. Hass)
-   
P407/2567 1
Design of Sorting Washer M5 system
-   
P412/2567 1
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการบ่งประเภท
-   
P413/2567 1
Synthesis of graphene nanosheet from waste plastics for thermoelectric application
-   
P414/2567 1
Design of a smart system for component management in a storage area.
-   
P416/2567 1
การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากพืชเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli
-   
P417/2567 1
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไข่น้ำ
-   
P418/2567 1
Computational Fluid Dynamics Simulation of a Crystallizer การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในเครื่องตกผลึก
-   
P421/2567 1
ผลของยาแอสไพรินต่อการยับยั้งการกัดกร่อน-กัดเซาะของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
-   
P422/2567 1
ประสิทธิภาพการยั้บยั้งการกัดกร่อนของยาแอสไพรินที่มีต่อเหล็กกล้า AISI 1045 ที่สัมผัสสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดนน้ำหนัก
-   
P423/2567 1
ผลของสเปกตรัมของแสงLEDต่อการขยายพันธู์กัญชงด้วยการชักนำจากแคลลัส
-   
P424/2567 1
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ประโยชน์อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P425/2567 1
การหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศโดยใช้กากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับเศษผักและกากไขมัน
-   
P426/2567 1
ระบบตรวจสอบย้อนกลับขนุนโดยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
-   
P427/2567 1
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่สวนป่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P428/2567 1
การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) โดยใช้หินเป็นตัวกลาง
-   
P430/2567 1
การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P431/2567 1
ศักยภาพในการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย Scenedesmus sp. ที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย
-   
P432/2567 1
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงจัดการขยะเเบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P434/2567 1
การวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยวิธี SWOT Analysis
-   
P435/2567 1
การศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพจากชานอ้อยและเปลือกกุ้ง
-   
P436/2567 1
ปริมาณการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการใช้ยานพาหนะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P437/2567 1
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดซัลฟิวริค เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์์นาโน
-   
P438/2567 1
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโน
-   
P440/2567 1
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
-   
P441/2567 1
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
-   
P443/2567 1
การศึกษาประสิทธิภาพไบโอชาร์ (Biochar) เเต่ละชนิดในการดูดซับสีฟอกย้อม
-   
P444/2567 1
การสกัดใบสาบเสือและใบดาวเรือง สำหรับการควบคุมแมลงวัน
-   
P445/2567 1
การกัดกร่อนของเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
-   
P446/2567 1
Production of Amino Acid from Molasses by Fermentation
-   
P447/2567 1
สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินคาร์บอเนต กลุ่มหินสระบุรี บริเวณเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-   
P448/2567 1
Coating Spray From Polyvinylalcohol(PVA) and Zinc oxide(ZnO)
-   
P449/2567 1
Flow behavior data of polyoletins
-   
P453/2567 1
ลำดับชั้นหินและศิลาวรรณา ในพื้นที่บ้านทรัพย์สว่าง ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
-   
P457/2567 1
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการเกิดภาวะไตเรื้อรังของกลุ่มเกษตรกรที่สัมผัสความร้อนขณะทำงานกลางแจ้ง กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
-   
P458/2567 1
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานสูงอายุ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
-   
P459/2567 1
การปรับปรุงสถานีงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ ในกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
-   
P461/2567 1
การศึกษาลักษณะของอนุภาคที่เกิดจากเตาเผาขยะติดเชื้อและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P462/2567 1
การจัดทำแผนป้องกันและเผชิญการก่อเหตุร้ายแรง ต้นแบบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม
-   
P463/2567 1
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเรื่องแสงสว่างในการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาที่หอพักนักศึกษา
-   
P465/2567 1
การประเมินภาระงานของกล้ามเนื้อและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ใน การทำความสะอาดมูลโคเนื้อของเกษตรกร กรณีศึกษา : หมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-   
P468/2567 1
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารทำความสะอาดภายในห้องสำนักงาน กรณีศึกษา : ห้องสำนักงานสาขาวิชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P471/2567 1
การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้เข้าใช้บริการห้อง Learning Space ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P474/2567 1
การประเมินระดับความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดกลางเเห่งหนึ่ง
-   
P475/2567 1
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P477/2567 1
การจัดทำแนวทางการลดความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
-   
P480/2567 1
การศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศภายในอาคารผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
-   
P482/2567 1
การศึกษาปริมาณเชื้อจุลชีพในห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P483/2567 1
การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาด ที่ถูกยับยั้งการบวมตัวโดยน้ำโคลนฐานน้ำผสมผงใบยาสูบ
-   
P485/2567 1
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดอบรมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่ทำงานที่บ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้าน บ้านบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-   
P488/2567 1
การศึกษาความเครียดจากการทํางานของพนักงานทําความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน
-   
P491/2567 1
การศึกษาปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อเชื้อจุลชีพบนพื้นผิวภายในรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะของมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P493/2567 1
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในสถานสงเคราะห์และที่อยู่ในชุมชน
-   
P494/2567 1
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของบุคลากรในสำนักงานประจำสำนักวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P495/2567 1
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสเชื้อจุลชีพของพนักงานในศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
-   
P496/2567 1
การศึกษากระบวนการผลิตไวน์กะเพรา
-   
P500/2567 1
การศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคและจุลชีพที่แขวนลอยในอากาศภายในเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-   
P501/2567 1
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรสูงอายุที่เลี้ยงโคนม
-   
P502/2567 1
The potential of endophytic actinomycetes isolated from Buahinia purpurae leaves to impede the growth of bacteria resistance to drugs.
-   
P503/2567 1
Exploring Actinomycetes from Chinese Morning Glory Rhizosphere: Potential Biocontrol Agents against Drug-Resistant Pathogens.
-   
P504/2567 1
The Isolation of Actinomycetes from Mulberry Root Microbiome: Uncovering Natural Antagonists for Plant Pathogens
-   

 

     

เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดเรียบร้อยุแล้ว
 : ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว