ประกาศผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card) ติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ
เรียน ผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card) ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ(เลือกที่Linkด้านล่าง) มาติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 1 เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ถ้าไม่มาติดต่อแก้ไขข้อมูลในวันแล ...
อ่านต่อ