ประกาศผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card) ติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Safety Card) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีรายชื่อในระบบ e-learning และกำหนดการที่ปรับปรุงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและห้องสอบ

ประกาศผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card) ติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ
เรียน ผู้สมัครเข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี (Safety Card) ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ(เลือกที่Linkด้านล่าง) มาติดต่อที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 1 เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ถ้าไม่มาติดต่อแก้ไขข้อมูลในวันแล ...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีรายชื่อในระบบ e-learning และกำหนดการที่ปรับปรุงใหม่
เรียนผู้สมัครเข้าอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ขอให้ผู้สมัครทุกท่านเข้าเรียนในระบบ SUT e-learning 2 (https://elearning2.sut.ac.th/) ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากเวลาเข้าเรียนต้องครบ 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ ดังนั้นผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ยังไม่เข้าไปเรียนใน e-learning 2​ ...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและห้องสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและห้องสอบ DOWLOAD ** ในวันสอบให้นำโน๊ตบุคและปลั๊กพ่วงมาทุกคน ** ...
อ่านต่อ