การจัดการความรู้ (KM)
องค์ประกอบที่ 1 นโยบายความปลอดภัย มทส. นโยบายความปลอดภัย ศควท. แผนการดำเนินงานSHE ปี 64 แผนงานความปลอดภัยศูนย์เครื่องมือฯ แผนภูมิองค์กร มทส. แผนภูมิองค์กร ศควท. คณะทำงาน SHE องค์ประกอบที่ 2 การคัดแยกสารเคมี การใช้งานโปรแกรม ChemInvent คู่มือความปลอดภัย องค์ประกอบที่ 3 สรุปการกำจัดของเสีย รายงานการจั ...
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 เมษายน 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 เมษายน 2564 (ใช้ข้อสอบชุด C)        Username และ Password ของบัณฑิตศึกษาที่ใช้เข้าระบบ elearning2    ** บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัยที่สมัครแล้วไม่มีประกาศ Username และ Password สามารถใช้ Username และ Password เดิมเพื่อเข้าไปเรียนได้เลย หรือได้จำไม่ได้สามารถสอบถามได้ที่เบ ...
อ่านต่อ
การยื่นเอกสาร คง.1 คง.2 คง.3 ออนไลน์
การยื่นเอกสาร คง.1 คง.2 คง.3 ออนไลน์   ...
อ่านต่อ