ระบบการจองใช้เครื่องมือ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

REGISTRATION

 
 
 
     
 
ชื่อ-สกุล
รหัสพนักงาน / รหัสนักศึกษา
 
 
ตำแหน่ง
เลขที่ คง.1, คง.2, คง.3 /
P1, P2, P3 (ถ้ามี) เช่น P1/2565
 
 
หน่วยงาน /สำนักวิชา
ฝ่าย / สาขา
 
 
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
 
  ใบรับรองสิทธิ์การใช้เครื่องมือ / อื่นๆ (.pdf เท่านั้น)    
 
Username
     
 
Password
     
           
      0503244816   <<  รหัสยืนยันการสมัคร