รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
103/63 สอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ Mettler toledo MS 30025 ,XP32003 อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
102/63 ซ 71/63 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Mettler toledo MS 30025 ,XP32003 อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
101/63 ซ 70/63 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน FEI Tecnai G2 20bS-Twin เกวลี พร้อมพิพัฒน์พร F10101-2 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
100/63 ตู้แช่แข็ง Sandenintercool SNH-0303D11A SNH0303101-0910... กีรติ กีรติเรขา ห้องวิจัยสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
099/63 เครื่องวัดความเข้มแสง Dultat Devicos -SS1-com - นวลปรางค์ อุทัยดา ห้องปฏิบัติการชีวภาพพืช เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
098/63 ชุดเตาเผา Nabertherm HTC หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
097/63 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis) PG Instruments T80+ เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
096/63 ซ.81/63 รถไฟฟ้า 4 แถว 11 ที่นั่ง EVT EG611/KB03 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
095/63 ซ.61/63 รถไฟฟ้า 3 แถว 7 ที่นั่ง - EG6088K03 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
094/63 สอบเทียบ ICP-OES Perkin Elmer Optima 8000 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
093/63 สอบเทียบเครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ SEM Discover SPD อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
092/63 เครื่องกัดเพลาตั้งเอนกประสงค์ LAGUN GUM-152 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลพื้นฐาน ปิดงานซ่อมแล้ว
091/63 ซ.306/62 ตู้ดูดสารเคมี GENCON - สงคราม ยาวะประการ วิศวกรรมเซรามิก ปิดงานซ่อมแล้ว
090/63 ซ.291/62 Super Critical Fluid Extraction Applied Separation จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา ห้องเตรียมตัวอย่าง ปิดงานซ่อมแล้ว
089/63 ซ.277/62 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง Sartorius Quintix224-15 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
088/63 ซ.275/62 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง Sartorius Quintix224-15 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
087/63 ซ.272/62 Note book lenovo 20369 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
086/63 ซ.276/62 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Satorius Quintix3102-15 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
085/63 ซ.278/62 เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า Silicon SA-3000VA เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
084/63 ตู้แช่แข็ง (-80) Thermo Fisher Scientific 905 กมลลักษณ์ เทียมไธสง กลางเทคโนโลยีชีวภาพ รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ