รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
059/62 ซ.287/61 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิด 8 หลุม Heto TWB 29-2 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
058/62 ซ.027/62 ชุดตรวจวัดปริมาณสารที่สกัดได้จากวัตถุดิบ (HPLC) Agilent 1100 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน ห้องเตรียมสาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
057/62 ซ.193 ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส ริวาโคลด์ - ธัญญรัศม์ ภูทาวัน ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
056/62 ซ.229/61 INFRARED THERMOMETER FLUKE 574 574 จิดาภา อภินพธนกุล สอบเทียบอุณหภูมิ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
055/62 ซ.021/61 ชุดกลั่นระเหยสาร BUCHI R-114 10034086 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีอินทรีย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
054/62 ตู้เขี่ยเชื้อ ESCO SC2-4A1 2007-27525 กัญญวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา F9424 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
053/62 เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุทางการแพทย์ Dewetron Dewe-2601 ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
052/62 ซ.020/62 GC Gas chrography Agilent 7890A วงเดือน สันลักษณ์ Gas chromatography เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
051/62 เครื่องย่อยไนโตรเจน Gerhardt KB20S 720120035 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
050/62 เครื่องทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ PTE WAW-2000E สุธรรม สุคำภา ทดสอบวัสดุก่อสร้ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
049/62 ซ.021/62 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า GEL 1086 10330709C กีรติ กีรติเรขา ห้องวิจัยเภสัชวิทยา ปิดงานซ่อมแล้ว
048/62 เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและระบบกรองน้ำ RO - - ศิริลักษณ์ สำเร็จงาน อาคารสัตว์ทดลอง ปิดงานซ่อมแล้ว
047/62 เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการเผา LECO CHN628 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ วิเคราะห์ธาตุ ปิดงานซ่อมแล้ว
046/62 ถังกวนและผสมสาร Armfield - ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
045/62 Oscilloscope 4 CH Tektnonix TPS2024 อาทิตย์ พรมผา เครื่องมือวัดเฉพาะทาง ปิดงานซ่อมแล้ว
044/62 Oscillos cope 4 CH Tektnonix TPS2024 อาทิตย์ พรมผา เครื่องมือวัดเฉพาะทาง ปิดงานซ่อมแล้ว
043/62 ซ.176/61 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า มากับตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส BCN - 201503010050154 เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
042/62 ซ.286 Freeze Dry Labconco Freezone 14112084F เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ชีววิทยาโมเลกุลพืช ปิดงานซ่อมแล้ว
041/62 ซ.236/61 เครื่องสำรองไฟ PCM - 12C0500156 กีรติ กีรติเรขา ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ F9424 ปิดงานซ่อมแล้ว
040/62 253 Autoclave Hirayama HVE-50 30606121387 กีรติ กีรติเรขา ห้องเครื่องมือกลาง โ9401 ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ