รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
019/61 เครื่องบดสารด้วยแรงสั่น FRITSCH PULVERISETTE 9 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
018/61 ซ.269/60 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่งมากับเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน Mettler Toledo/New Classic MC New Classic MC ธัญญรัศม์ ภุทาวัน ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
017/61 ซ.189/60 ION-Chromatograph DIONEX ICS-3000 D604D102 สุชาดา อุดมพร F10204 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
016/61 รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า KTPAN Club Car 2 seats ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ รอง ผอ. อนุมัติ
015/61 ซ.287/60 Gas Chromatography Agilent 7890A วงเดือน สันลักษณ์ F10202-1 รอง ผอ. อนุมัติ
014/61 Inductively Couplod Plasma Optical Emission Spectrometer 7CP-QEs Perkin Elmer Optima 800 นิศาชล สิริมงคลกาล 0 รอง ผอ. อนุมัติ
013/61 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ JEOL JSM 6010LV เกวลี พร้อมพิพัฒนพร F10101-5 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
012/61 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดรายละเอียดสูง ชุดประมวลผลแบบ EDS พร้อมอุปกรณ์ Carl Zeiss Auriga เกวลี พร้อมพิพัฒนพร F10101-4 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
011/61 ซ.181/60 เครื่องเชื่่อม TIG HOBART TIGWAVE -350 93WS09911 คมสัน ภาษยเดช เชื่อมโลหะ รอง ผอ. อนุมัติ
010/61 ซ.117/60 เครื่องเชื่อม Hobart TR -250 93 WS24396 คมสัน ภาษยเดช เชื่อมโลหะ รอง ผอ. อนุมัติ
009/61 ซ.283/60 Cooling Bath Chirst CB18-40 กมลลักษณ์ เทียมไธสง วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (F10104) รอง ผอ. อนุมัติ
008/61 ซ.204/60 spectronic 21 Milton Roy 3184197018 คฑายุทธ หมั่นบ่อแก F2216 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
007/61 ซ.264/60 ตู้ปลอดเชื้อ Scanlaf Mars1500 L.11150016 ปณิธิ ผลบังเกิด ห้องเตรียมเลี้ยงเซลส์ รอง ผอ. อนุมัติ
006/61 ซ.250/60 เตาเผา Nabertherm LH30/14 207982 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ เซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
005/61 ซ.252/60 ตู้เพาะเชื้อปราศจากออกซิเจน Thermo Scientific Series III กมลลักษณ์ เทียมไธสง Animal cloning รอง ผอ. อนุมัติ
004/61 ซ.253/60 CPU คอมพิวเตอร์มากับเครื่องระเหยสูญญากาศ HP Hp parilion HPE นิตยา สมพงษ์ F11209A ปิดงานซ่อมแล้ว
003/61 ตู้อบรมร้อน POP M-135/60/180 372 แก้วมณี นาชิน วิศวกรรมอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
002/61 ซ.253/60 CPU มาพร้อมเครื่องมือ HP HP Compaq นิตยา สมพงษ์ F11211A ปิดงานซ่อมแล้ว
001//61 ULtrasonic Cleaner Crest 575D เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมี รอง ผอ. อนุมัติ
343/60 ซ.263/60 เครื่อสำรองไฟมากับเครื่องปลอดเชื้อ Soltec SS-1000 ปณิธิ ผลบังเกิด ห้องเตรียมเลี้ยงเซลส์ ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ