รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
091/61 ซ.40 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ Olympus IX71 กมลลักษณ์ เทียมไธสง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลต้นกำเหนิด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
090/61 ซ41 อุปกรณ์ตรวจหาสารเรืองแสงฟลุออเรสเซนต์ Olympus - กมลลักษณ์ เทียมไธสง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลต้นกำเหนิด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
089/61 คอมพิวเตอร์ hp - ลำแพน บุญภา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
088/61 ซ.285/60 เครื่องบดผสมตัวอย่าง มาพร้อมเครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของผิวอนุภาค Beckman Coulter Delsa Nano C สุจิตรา จอกกระโทก ทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง รอง ผอ. อนุมัติ
087/61 สอบเทียบ เครื่อง Valumetric Flask 100 ml Pyrex - อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องแก้ว เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
086/61 เครื่องเตรียมโปรตีนให้บริสุทธิ์ มากับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน AKTAPRIME Plus 11001313 1611687 เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
085/61 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ BINDER Combimass GA-m5 12345 มานพ จรโคกกรวด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
084/61 ซ.288/60 ตู้ดูดสารเคมี มาพร้อมกับเครื่อง AAS World Lab ยูถิกา สร้อยระย้า ห้องเตรียมตัวอย่าง (F10203-2) รอง ผอ. อนุมัติ
083/61 เครื่องอัดไฮโดรลิค CARVER C 40000-671 ประวิตรา ณ นครพนม F2224 รอง ผอ. อนุมัติ
082/61 24/61 ตู้เย็น 4 ประตู Union UN-618D เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ โรคพืชวิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
081/61 33/61 LC-MS (QQQ) Agilent Technologies 6490 Triple Quad LC/MS สุชาดา อุดมพร LC -MS รอง ผอ. อนุมัติ
080/61 เครื่องทำแห้งแบบถาด Labotek LBT801 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
079/61 Hot plate $ Sterier PMC 502C-2 970960927913 วรินทร สลักคำ 0 รอง ผอ. อนุมัติ
078/61 บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่อง ICP-OES Perkins Optimer8000 78N204140SC อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ รอง ผอ. อนุมัติ
077/61 ซ.262/60 FLUKE 1529 Standards Thermometer FLUKE 1529 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ มาตรวิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
076/61 ซ.187/60 เครื่องเอ็กเรย์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างชนิดผลึก Bruker X8 protuem TXS ยูถิกา สร้อยระย้า ห้องปฏิบัติการรังสีเอกซ์ รอง ผอ. อนุมัติ
075/61 ตู้แช่ 3 ประตู ACCUPLUS P1000 ณัฐฐ เการันดี ชีววิทยา เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
074/61 ตู้เย็น 2 ประตู SANYO SR-F381 สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
073/61 กล้องจุลทรรศน์ Compound Microscope Olympus CH-2 สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยาพืช รอง ผอ. อนุมัติ
072/61 กล้องจุลทรรศน์ Stereo Microscope Olympus SZ30 สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยาพืช รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ