รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
240/64 ซ.139/64 รถ Folk Lift TOYOTA 02-FD30Y30 - นศาสตร์ บุญญาดา โรงเครื่องมือกล เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
239/64 เครื่องกลึง TOS TRENCIN SN 32 573210940025 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลพื้นฐาน 1 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
238/64 ส 133/84 สอบเทียบ เครื่องปรับเทียบมาตรฐานปั๊มเก็บตัวอย่าง SKC Defender 520-L 142972 ปฐมยศ พงษ์ศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
237/64 สอบเทียบ ICP-MS Agilant Techologies 7500 JP51201527 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
236/64 เครื่องขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์ม Enmach EM-610 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
235/64 ซ.141/63 ตู้ปลอดเชื้อ FLEXLAB LV 1250 ปณิธิ ผลบังเกิด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
234/64 ซ.147/64 เครื่องสำรองไฟ MEMO MEMO Tower II 310020893794922... นิตยา สมพงษ์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
233/64 สอบเทียบ Verneer, Thermo Hygemeter, Burette, ThermoHygrograph ในแผนสอบเทียบ ในแผนสอบเทียบ ในแผนสอบเทียบ อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์น้ำ ทดสอบกายภาพ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
232/64 เครืองกวนสาร IKA C-MAG HS7 08.080262 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก 1 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
231/64 ตู้แช่ 2 ประตู Intercool - - ภีรดา เมินกระโทก วิจัยระดับโมเลกุล เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
230/64 สอบเทียบ Standard Weight E2 1 mg-1 kg, 2,5 kg F1 1mg 5 kg Mettler toledo E2 และ F1 ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องชั่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
229/64 เครื่องกวนสาร IKA C-MAG HS7 08.080006 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก 1 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
228/64 ตู้ดูดความชื้น Shin ei OD-10 OD-10 498G017 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
227/64 ซ.035/64 เครื่องถ่ายภาพจากเจล BJO-RAD Gel Doc EZ Imager 735 VR00768 ปณิธิ ผลบังเกิด เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
226/64 สอบเทียบVolumetric Flsak pipette Thermohygrometer Pyrex,Thermohygrometer/grogh Pyrex,Testo608-H2,NSII-Q - อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร งานวิเคราะห์ธาตุ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
225/64 ซ.149/64 เครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ Auton Paar Multiwave 3000 solv 80991977 สุธิดา คำสิงห์ประภา เตรียมตัวอย่าง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
224/64 เครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอร์แซล Instron 8800/70 80 DYnash 203 จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
223/64 เครื่องเขย่าเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ New Brunswick Scientific Innova 42 R SI420H901554 อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง จุลชีวิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
222/64 สอบเทียบ Electronic Balance Mettler toledo XP205DR,XP320031 1127033357,B130... อาคม จันทร์จำนงค์ เครื่องแก้ววัดปริมาตร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
221/64 เครื่องฉีดแบบ Co-Injection TEDERIC TRX60C TRX60C YO20 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ