รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
227/61 ซ.005 UPS มาพร้อมเครื่องเอ็กซ์เรย์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างชขนิดผลึก GE LP20-33 ยูถิกา สร้อยระย้า F10108 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
226/61 สอบเทียบ Phmeter,Thermo-hggrograph ,Thermometer,Burette ในแผนสอบเทียบ ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ จุลชีววิทยา และ วิเคราะห์น้ำ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
225/61 pH meter WPA CD 7000 ตัวเครื่องฐานรับเครื่อง 371, 124 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
224/61 เครื่อง pH meter WPA CD 7000 ตัวเครื่องฐานรับเครื่อง 206 122 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
223/61 pH meter Beckman 360 4869 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
222/61 เครื่อง pH meter HACH EC30 960800000965 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
221/61 เครื่อง pH meter HACH EC30 960800000969 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
220/61 เครื่อง pH meter HACH EC30 960800000959 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
219/61 เครื่อง pH meter HACH EC30 960800000964 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
218/61 เครื่อง pH meter HACH EC30 960800000960 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
217/61 90 สอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า WTW Inolabcond 7110 ชุติมณฑน์ ชูพุดซา วิเคราะห์น้ำ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
216/61 0811/60 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ 900 ลิตร Getinge Gel6620ARC-2 5500-594-010-01 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง ปิดงานซ่อมแล้ว
215/61 0813/60 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ 450 ลิตร getinge Gel6610ERC2 5103358-010-01 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง ปิดงานซ่อมแล้ว
214/61 CNC LASERCUT SELECNC - สมภพ มหาโคตร วิศวกรรมการผลิต ปิดงานซ่อมแล้ว
213/61 ซ.156/61 UPS มากับเครื่องวิเคราะห์คุณภาพดีเอ็นเอ Syndome icon-1500 เมษา นันธิษา F11209A ปิดงานซ่อมแล้ว
212/61 Microplate reader Thermo Scientific Varioskanm Lux 3020-117 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
211/61 รถบดขนาดเล็ก Control D43g/A มาโนช แสงศาสตรา วิศวกรรมเซรามิก ปิดงานซ่อมแล้ว
210/61 ซ.008/61 เครื่องวัดดูดกลืนแสง UV-Visble Thermo Fisher Genesys 105 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
209/61 ซ.009/61 เครื่องวัดดูดกลืนแสง UV-Visble Thermo Fisher Genesys 105 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
208/61 ซ.76 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาพร้อม AAS GAMATRONIC POWER+ ยูถิกา สร้อยระย้า AAS $ ICP-OES เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ