รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
142/65 ซ.3/65 ตู้แช่แข็ง Rivacold -25 องศา ปณิธี ผลบังเกิด ห้องปฏิบั้ติการกลาง 1 ปิดงานซ่อมแล้ว
141/65 ซ.32/65 เครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิด ICP-MS Agilent 7700 JP2191757 ยูถิกา สร้อยระย้า ICP-MS ปิดงานซ่อมแล้ว
140/65 ซ.038/64 เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ Milestone Ethos one 133718 ยูถิกา สร้อยระย้า เตรียมตัวอย่าง ปิดงานซ่อมแล้ว
139/65 Hotplate Heidolph MR Hei-Standard 010921011 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
138/65 Hotplate Heidolph MR Hei-Standard 010812119 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
137/65 Hot plate Heidolph MR Hei-Standard 010812037 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
136/65 Hot Plate (Magnetic stirrer) IKA (มาพร้อมเครื่อง pH Metter) ฺBig Squid ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
135/65 Hotplate (Magnetic stirrer) IKA (มาพร้อมเครื่อง pH Metter) ฺBig Squid ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
134/65 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง sartorius CPA 3205 26106226 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
133/65 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง METTLER TOLEDO ML204 B214826678 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
132/65 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง METTLER TOLEDO ML 3002 B215846526 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
131/65 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง METTLER TOLEDO ML 204 B214826677 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
130/65 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง METTLER TOLEDO ML 3002 B215846532 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
129/65 ซ.183/64 Freezer Room Rivacold - - วรินทร สลักคำ เคมีอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
128/65 Autoclave,Incubator,Hot Air Oven,Water Bath ในแผนสอบเทียบ ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์จุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
127/65 Thermometer Precision - Thermometer4, I... อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์ะาตุ สอบเทียบเครื่องแก้ว รอง ผอ. อนุมัติ
126/65 ซ.38/65 Ion -Chromatograph DIONEX ICS-3000 06040163 (ID#33... สุชาดา อุดมพร Ion -Chromatography เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
125/65 ซ.36/65 Ion -Chromatograph (EC) Thermo scientific Dionex ICS-5000 72030764 (ID:51... สุชาดา อุดมพร Ion -Chromatography เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
124/65 ซ.127/65 Micro TOF-Q mass spectrometer Bruker Micro TOF-Q II 228888.10411 Yanling Hua MALDI-TOF and Q TOF Lab เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
123/65 ซ.258/64 อ่างน้ำควบคุมแบบเขย่า Jalabo SW22 12876 วรินทร สลักคำ เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ