รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
173/63 ซ50 Hot plate Heidolph MR3001 89279075 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
172/63 เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนแบบอัตโนมัติ IKA C5000 PKG 1/12 สุจิตรา จอกกระโทก วิเคราะห์เชิงความร้อน ปิดงานซ่อมแล้ว
171/63 ซ265/62 ปั๊มน้ำ - - ปณิธิ ผลบังเกิด โรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิคส์ ปิดงานซ่อมแล้ว
170/63 ซ12/63 UPS (มาพร้อมเครื่องมือ) CHUPHOIIC - ปณิธิ ผลบังเกิด เทคโนโลยีชีวภาพพืช ปิดงานซ่อมแล้ว
169/63 ซ 48/63 เตาเผาและกวนสารละลาย Heidilph MR-Hei-Standard 021246043 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
168/63 ซ.95/63 เครื่องอัดพอง APV APV วันชัย จอกกระโทก แปรรูปอาหาร 1 รอง ผอ. อนุมัติ
167/63 ซ18/63 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน เซนจูเลี่ยน K240 ภีรดา เมินกระโทก F9308 รอง ผอ. อนุมัติ
166/63 ซ.25/63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดมีอบแห้งในตัว Raypa AE75DRY 39203 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน F14225 รอง ผอ. อนุมัติ
165/63 ซ.68/63 ตู้แช่ Rivacole 4 องศาเซลเซียส Rivacole - ธัญญรัศม์ ภูทาวัน ผลิตผลสุด รอง ผอ. อนุมัติ
164/63 สอบเทียบเครื่องมือตามแผน ในแผนการสอบเทียบ ในแผนการสอบเทียบ อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์น้ำ รอง ผอ. อนุมัติ
163/63 เครื่องส่งระบบเอฟเอ็ม ในแผนการสอบเทียบเครื่องมือ ในแผนการสอบเทียบเครื่องมือ อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบเครื่องส่งเอฟเอ็ม กสทช-มทส รอง ผอ. อนุมัติ
162/63 ซ.91/63 Battery back-up Powcon JDR-1000V4 ปณิธิ ผลบังเกิด แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพเนื้อ รอง ผอ. อนุมัติ
161/63 เครื่องหมุนเวียนน้ำเย็นอัตโนมัติ - - จิดาภา อภินพธนกุล เครื่องมือ4 รอง ผอ. อนุมัติ
160/63 Hot AiR Oven Binder FED53 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
159/63 ชุดเตาเผา CARBOLITE CWF12/5 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
158/63 FT-Raman Spectoscopy - - จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา FT-IR-Raman เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
157/63 ชุดดูดกลืนก๊าซแบบผนังเปียก ARMFIELD - ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
156/63 ชุดสกัดสารด้วยตัวทำละลายของเหลว ARMFIELD - ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
155/63 เครืองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก KWE KWE-4C 60T สงคราม ยาวะประการ เซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
154/63 ซ110/63 LC-QQQ (LC-MS/MS) Agilent 6490 Triple Quad สุชาดา อุดมพร LC-MS รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ