รายการเอกสารซ่อมรับจากฝ่ายพัฒนาฯ

เลขที่รับ เลขที่ซ่อม วันที่ เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ อาการเสีย สถานะ
/58
Yangling Hua - รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
188/60 22/5/2560 ปั้มลมมาพร้อมเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบ Oil fee air SF2FF API 723713 วงเดือน สันลักษณ์ F10109-2 ไฟไม่เข้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.006/59 9/10/2558 เครื่องปั๊มลม MAXWELL - - วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.007/59 12/10/2558 Growth Chamber ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม contherm Biosynseries 60000 กมลลักษณ์ เทียมไธสง F10102 ปั๊มน้ำเข้าเครื่อง เสียงดัง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.044/59 13/11/2558 CO2 incubetor Thermo Forma II 309535-990 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก F9424 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.047/59 16/11/2558 คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK HP COMPAQ PRESARIO CQ45 CND8433QT7 กฤษดา ศรีรักษ์ F6131 เครื่องเปิดไม่ติด , mouse เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.053/59 26/1/2443 Yangling Hua - รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.100/57 5/2/2557 CPU ACER pentium 4 - ญาณิศา เขตสระน้อย F11010 ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.100/58 3/3/2558 เครื่องตัดบากมุม CHACO MONTZERON MINI220/4 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ โรงเครื่องมือกล 1.ชุดสายส่งน้ำมันไฮดรอลิกชำรุด(แตก) 2.อุณหภูมิน้ำมันขึ้นสูงเร็วกว่าปกติเครื่องไม่สามารถทำงานได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.101/58 3/3/2558 เครื่องเจียรนัย BSH BU16 188007 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ โรงเครื่องมือกล ไฟเข้าแต่เปิดเดินเครื่องไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.101/60 26/1/2560 เครื่องทดสอบความแข็งแบบVickers wilson 450svd vsd070 วิเชษฐ์ เผือกแตง F6114 ไฟสส่องแสงของเสียงไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.103/59 21/1/2559 Freezer Room GEA GT2-S 204370 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3102 มีลมรั่วบริเวณท่อใต้ฐานIce condensorเฉพาะตอนปิดฝาบนIce condenso รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.104/58 3/3/2558 เครื่องตรวจวิเคราะห์ไมโตรเจน VELP UDK 140 1015120 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ F9306 เครื่องไม่ทำงาน meater ทำให้ไม่สามรถกลั่นไนโตรเจนได้ (ไฟเข้า) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.107/60 7/2/2560 เตาเผาอุณหภูมิสูง CARBOLTE K4F16115 21-20090c คมสันต์ ต่ายทรัพย์ F101109-2 เครื่องโชว์ INSeRT SENSER รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.108/58 13/3/2558 TEM FEI TECNAIG2 205-TWIN 9920989/02207 อนุชิต เรืองวิทยานนท์ F10101-2 ระบบหล่อเย็นทำงานผิดปกติ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.109/60 7/2/2560 Hob Orer Binder ED53 950239 วัชรพงษ์ วงศ์วิวัฒนา F11204G ปุ่มปิดเครื่องแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.115/60 14/2/2560 เครื่องทดสอบความแข็งแบบVickers wilson 450svd v5d070 วิเชษฐ์ เผือกแตง F6114 ไฟส่องสว่างไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.117/58 20/3/2558 เครื่องกลั่นไนโตรเจน FOSS Kjeltec tm 8400 91720985 เกาลี พร้อมพิพัฒนพร F1124 หน้าจอแสดงการเตือนดังนี้ Error! Heater temperature is too high and high pressure in steam generator เครื่องไม่สามรถทำการกลั่นได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.118/59 8/2/2559 หัวจ่ายแก๊ส ประพจน์ ทันไธสง F1309 ใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.119/58 23/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) BECKMAN 360 Benchtop 4396 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง ปลั๊กไฟชำรุด Elocfrode กระเบาะแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.119/59 11/2/2559 FT-IR B Rruker 149 จรรจิรา วงค์วัฒนา FT-Raman Spectrum มีสัญญณต่ำมาก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.119/60 20/2/2560 เครื่องกลั่นระเหยสารแก็บตัวอย่างน้ำ รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สปริงเสื่อมประสิทธิภาพเป็นสนิมขาดใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.120/58 23/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) Mettler DELTA 320 M1823 ยุวรี ไตรพรมราช F 2211 calibrate ไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.120/60 20/2/2560 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.121/58 23/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) JENWAY 3030 1845 ยุวรี ไตรพรมราช F 2211 calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.121/60 20/2/2560 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สปริงเสียบเสื่อมประสิทธิภาพเป็นสนิมขาดใช้งานเครื่องไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.122/58 23/3/2558 Hot plate Heidolph MR 2002 89279133 คฑายุทธ หมั่นบ่อแก F 2211 เตาไม่ร้อน ปุ่ม Stir เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.123/58 23/3/2558 Hot plate (เตาให้ความร้อนสาร) Heidolph MR 2002 89279075 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 ปุ่มปรับ stirrer ปรับความเร็วตามต้องการไม่ได้ หมุนแรงเกินไป รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.124/58 23/3/2558 Hot plate (เตาให้ความร้อนสาร) BOECO MSH 300 023096 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115 ปุ่มปรับความเร็ว stirrer ใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.125/58 23/3/2558 เครื่องปั่นเหวียง (centrifuge) Heroeus Sepatech Labofuge 200 - ยุวรี ไตรพรมราช F2212 มอเตอร์ไหม้(ในขณะใช้งานมีกลิ่นเหม็นไหม้) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.126/58 23/3/2558 Hot plate Heldolph MR 2002 - จิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย์ F2213-4 ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.127/58 25/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) JENWAY 3030 1841 ยุวรี ไตรพรมราช F 2211 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.128/58 25/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) BECKMAN 360 Benchtop 4900 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 Calibrate ไม่ได้ เครื่องอ่านอุณหภูมิได้ -68 ํC Electrode ชำรุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.129/58 25/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) BECKMAN COULTER phi 510 945404 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.130/58 25/3/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (ph Meter) Mettler DELTA 320 M1829 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 calibrate ไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.131/58 25/3/2558 Hot plate (เตาให้ความร้อนสาร) Heldolph MR 2002 89279075 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 ปุ่มปรับ stirrer ปรับความเร็วไม่ได้ หมุนแรงเกินไป รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.131/60 2/3/2560 Water bath memmert mem-1wnb22 L5140918 เรณู มุเขวา F2110 มีกลิ่นใหม้มาจากตัวเครื่อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.132/58 25/3/2558 Hot plate (เตาให้ความร้อนสาร) Heidolph MR 2002 79278885 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115 เตาไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.133/58 25/3/2558 Hot plate Heidolph MR 2002 89279088 คฑายุทธ หมั่นบ่อแก F 2211 เตาไม่ร้อน ปุ่ม stir เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.133/60 6/3/2560 เครื่องตัดชิ้นงาน BVEHLER 486-MSC-1838 วิเชษฐ์ เผือกแตง F6117 ไฟไม่เข้าเครื่อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.134/58 25/3/2558 Hot plate Heidolph MR 2002 89279129 คฑายุทธ หมั่นบ่อแก F 2211 เตาไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.135/58 25/3/2558 Hot plate PMC 502P-2 11419 คฑายุทธ หมั่นบ่อแก F 2211 เตาไม่ร้อน ปุ่มstirเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.136/58 25/3/2558 Hot plate Heidolph MR 2002 - จิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย์ F2213-4 ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.138/57 24/4/2557 ห้องเย็น No 4 - QCM 140C0211 - สมยง พิมพ์พรม F3106 ฺเบรคเกอร์ทำความเย็นไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.138/60 10/3/2560 เตาเผากวนสารละลาย EGo F5107 วิศวกรรมข่นส่ง ไฟฟ้าช๊อตสายไฟ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.139/58 27/3/2558 เครื่องวัดแสง CH BEHA 93514 010110865 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ F9421 เครื่องไม่ตอบสนองต่อแสงสว่าง ค่าที่แสดงหน้าจอเป็น0 จึงไม่มาสามารถตรวจวัดได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.140/58 27/3/2558 เครื่องเก็บฝุ่นทุกขนาด Gilian Gilair5 15655 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ F9421 ปั๊มไม่สามารถดูดอากาศได้ เมื่อเปิดเครื่องไปทำงานสักพักเครื่องหยุดทำงาน แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.141/58 27/3/2558 เครื่องวัดแสง EXTECH 401036 071206026 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ F9421 เครื่องไม่ตอบสนองต่อแสงสว่าง ค่าที่แสดงหน้าจอเป็น0 จึงไม่สามารถตรวจวัดแสงได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.142/57 30/4/2557 Incubator VELP FOC 225 I 05249 อมลวรรณ แสงอ่อน เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง (F1111) ตั้งอุณหภูมิไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.142/58 27/3/2558 เครื่องวัดแสง Extech 401036 071206000 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ F9421 สายเชื่อมสัญญาณขาด ทำให้เครื่องไม่ตอบสนองต่อแสงสว่าง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.143/60 16/3/2560 ตู้อบไฟฟ้า Binder FD240 06-09690 สุพจน์ กลอนจะโปะ เคมี ตู้อบไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.144/58 27/3/2558 เครื่องกวนสารละลายชนิดแม่เหล็ก CHEMOPHARM V.GOVG-0003 C1768121055564 สงคราม ยาวะประภาษ - ปรับความเร็วรอบไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.145/58 27/3/2558 ตู้ดูดควัน Easy Lab - - นารี นิราราช - ท่อน้ำบริเวณตู้ดูดควันแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.148/57 7/5/2557 เครื่องเขย่าสาร ฺBOEKEL Model 260850 01379 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก F 9436 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.148/58 30/3/2558 เครื่องป้นเหวี่ยง - Lanofuge 200 199597 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.149/58 30/3/2558 ph meter metter 320 m 1818 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.150/58 30/3/2558 ph meter metter 320 m 1821 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.151/58 30/3/2558 ph meter metter seren easy 1226396046 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.151/60 23/3/2560 Fl0rtytometer BD FACSSaliubr E97600117 ภีรดา เมินกระโทก F9414 asm หลุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.152/58 30/3/2558 ph meter HACH EC 30 960800000961 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.153/58 30/3/2558 ph meter HACH EC 30 960800000960 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.153/60 24/3/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิทย์และสายไฟใหม่ของเดิมชำรุด ดำเนินการแล้ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.154/58 30/3/2558 ph meter HACH EC 30 960800000966 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.154/60 24/3/2560 สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิตและสายใหม่ของเดิมชำรุด ดำเนินการแล้ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.155/58 30/3/2558 ph meter HACH EC 30 960800000967 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.155/60 24/3/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิทย์และสายไฟใหม่ของเดิมชำรุด ดำเนินการแล้วเสร็จ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.156/58 30/3/2558 ph meter WPA CD 7000 CD 7000 =206, PS1000 = 116 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เครื่องเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.156/60 24/3/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิตและสายไฟใหม่ของเดิมชำรุด เรียบร้อยแล้ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.157/60 24/3/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิตและสายไฟใหม่ของเดิมชำรุด เรียร้อยแล้ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.158/60 24/3/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย วิศวกรรมข่นส่ง เปลี่ยนสวิทย์และสายไฟใหม่ของเดิมชำรุด ดำเนินแล้วเสร็จ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.159/57 16/5/2557 Multi parameter Analyzer CONSORT C 532 63701 เมษา นันธิษา อนามัยสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิค้างไม่ทำงาน ไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.160/57 19/5/2557 ตู้ดูดความชื้น WEIFO DRY VERsion-125 อมลวรรณ แสงอ่อน เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง (F1113) ตู้ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ตามค่าที่ Set ไว้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.160/58 30/3/2558 เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ CARVER 3620 3620-219 มาโนช แสงศาสตรา F 6133 ไฮดรอลิกส์ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.161/57 19/5/2557 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ DND - WALE 033 ชุติมณฑน์ ชูพุดซา วิเคราะห์น้ำ เครื่องไม่ทำความร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.161/58 30/3/2558 เครื่องตัดแร่ BUGHLER PETROCUT - มาโนช แสงศาสตรา (F6133) ปั๊มน้ำเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.162/58 30/3/2558 เครื่องตัด BUGHLER PETROTRIM - มาโนช แสงศาสตรา F 6133 แผงวงจรไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.162/58 30/3/2558 เครื่องตัด BUGHLER PETROTRIM - มาโนช แสงศาสตรา F 6133 แผงวงจรไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.163/58 30/3/2558 hot plote heidolph MR 2002 72978865 ประวิตรา หมายสุข F2113-4 ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.163/59 31/5/2559 LAMINA FLOW ชัชวาล พุฒสระน้อย F1201 หลอดไฟโชว์การทำงานแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.163/60 31/3/2560 เครื่องดูดศูญญากาศมากับเครื่องวิเคราะไขมัน sAG GM-0.50 10030089 อัจฉรา คำก้อน F11202A เปิดเครื่องแล้วมอเตอร์ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.164/58 30/3/2558 hot plote heidolph MR 2002 72978873 ประวิตรา หมายสุข F2113-4 ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.165/58 30/3/2558 hot plote heidolph MR 2002 68464 ประวิตรา หมายสุข F2113-4 ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.167/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง mettler bb 2400 N 66089 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2103 เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.168/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง mettler bb 2400 N 66086 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2103 หน้าจอไม่สามารถมองได้ชัด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.169/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง sartorius LP 3200D 71008290 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2202 ไม่สามารถอ่านตัวเลขจากหน้าจอได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.169/59 5/4/2559 เครื่องทำน้ำแข็ง NGWTON F451 NT05011 วันชัย จอกกระโทก F3103 เคร่ื่องไม่ผลิตน้ำแข็ง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.17/58 22/10/2557 เครื่องสกัดไขมัน FOSS Soxtec 2050 91720144 ศิริวรรณ เพชรสมบัติ ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว? (F10212) แกนใส่ตัวอย่างชำรุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.170/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง sartorius LP 3200D 71008292 สุวิทย์ เพียสังกะ F2203 Errer รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.171/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง mettler BB 2400 N 66082 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2103 หน้าจอมองไม่ชัด และไม่สามารถ soto ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.172/58 1/4/2558 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง mettler toledo PB 6002S 1129082433 สุวิทย์ เพียสังกะ F2203 Errer รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.173/57 2/6/2557 เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด Newton - - กีรติ กีรติเรขา ห้องเครื่องมือกลาง (F9312) มีกลิ่นไหม้ออกมาจากตัวเครื่อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.173/58 3/4/2558 Multi-parameter analyser Consort C562 86885 เมษา นันธิษา F9305 สายไฟขาด (สายสีแดง) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.174/57 3/6/2557 คอมพิวเตอร์ ACER - ฐิติยา มั่งประยูร ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเภสัช (F9407) เปิดไม่ติด ทางศูนย์คอมมาดูให้เบื้องต้นและได้แจ้งปัญหาตามเอกสารแนบ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.174/60 18/4/2560 Vbrter mixer IKA Ms1 03008195 วรินทร สลักคำ F3111 มอบเครื่องให้ห้องปฎิบัติการใช้งานแล้ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.175/57 4/6/2557 Hardness Tester Yangling Hua - รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.175/57 4/6/2557 Hardness Tester WILSON 660RLD/T78-071 R78-071 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6116) ไฟช๊อตบริเวณขั้วต่อสายไฟ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.175/58 7/4/2558 เครื่องเขย่าตะแกรง RETRCH AS200CONTROL-9 212603034 สงคราม ยาวะประภาษ - เซ็ต control ไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.176/57 5/6/2557 ปั๊มลม ็HITACHI BEBICON MG009298 วาที ทิพย์เลิศ ห้องปฏิบัติการหล่อโลหะ (F6105) ใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.176/58 7/4/2558 เครื่องเขย่าตะแกรง RETRCH AS200 62606011 สงคราม ยาวะประภาษ - เครื่องไม่เขย่า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.176/59 8/4/2559 เครื่องกลึงโลหะเอนกประสงค์ TOS TRENCIN SN-32 573210940016 คมสัน ภาษยเดช F6102 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.176/60 24/4/2560 Vaccum pnmpของเครื่องGc Varian Bruker 949-9388 Gc10083068 นิศาเล สิริมงคลกาล ป,Gc Vacuum pump ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.177/57 6/6/2557 HPLC Agilent 1200 Senel DE62970259 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนชีวภาพระดับนาโน (F10207) Syring ของ Autosample ล็อคไม่แน่น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.177/58 8/4/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง CARVER C532T 63711 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ F9305 probe วัด pH เสื่อมคุณภาพ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.177/59 8/2/2559 เครื่องกลึงโลหะเอนกประสงค์L17 TOS TRENCIN SN-32 573210940004 คมสัน ภาษยเดช F6102 เครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าขัดข้อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.178/57 6/6/2557 ห้องเย็น Rivacold - - กมลลักษณ์ เทียมไธสง วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (F10104) หัวลมระบายความร้อนชำรุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.178/58 9/4/2558 เตาเผาและกวนสารละลาย (Hotplate & Stirrer) Heicoipn MR Hei - standard 021246043 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 ปุ่มสวิตช์ความร้อนเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.178/59 8/4/2559 ตู้อบความร้อน ฺฺฺBinder FD115 07-16483 นุชจรี เวชวิริยกุล F1228 เวลาใช้งานพัดลมดังมาก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.179/57 6/6/2557 Ultrasonicator Ultrasons Selecta 0442701 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ - เปิดเครื่องทำงานไปเพียง 5 นาที แล้วดับ และมีกลิ่นไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.180/57 6/6/2557 เครื่องวัดก่รดูดกลืนแสง Spectronic - - กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ (F10104) เครื่อง restart ตัวเอง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.182/57 6/6/2557 เครื่องสำรองไฟ PCH - - ฐิติยา มั่งประยูร ห้องปฎิบัติการวิจัยทางเภสัช (F9422) กดแล้วมีเสียงเตือน ไฟแดงขึ้น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.183/58 21/4/2558 Orbital shaker N-BIOTEK, INC NB-1015 5101S111 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3111 เครื่องขึ้น Error ไม่สามารถเขย่าได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.184/57 10/6/2557 ็Hot air oven Binder FD400 960068 นวลปรางค์ อุทัยดา ปฐพีวิทยา พัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.184/58 21/4/2558 เครื่องกลั่นไนโตรเจน (NO 5) Gerhardt Vapodest 30 001058 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3113 ตัวอย่างที่กลั่นแล้วไหลย้อนกลับเข้ามาในถังใส่น้ำกลั่น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.185/58 24/4/2558 Hot plate Heidolph MR2002 89279075 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 เตาไม่ร้อน ความเร็วในการปรับ Stirr ปรับไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.185/60 11/5/2560 เตาอบไมโครเวฟ(Microwave Oven) sharp R-877 011100419 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ (F3109) เปิดเครื่องได้แต่ไม่มีความร้อนเกิดขึ้น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.186/58 24/4/2558 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง - BA2100S 30306881 สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2115-6 หน้าจอขึ้นอักษร L รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.186/60 11/5/2560 ตู้ควบคุ้มสภาพแวดล้อม contherm Biosyn Series 6000 กมลลักษณ์ เทียมไธสง 10102 หลอดไฟสำหรับแสงสว่างต้นไม้ไม่ติด3ชุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.187/58 24/4/2558 เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง Sartomus LP 3200 D 71008288 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2102 ไฟหน้าจอไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.188/57 17/6/2557 Ultrasonic Processor - GE 100 27876 E กมลลักษณ์ เทียมไธสง เครื่องมือกลาง ควบคุมความแรงไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.188/58 24/4/2558 เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง Sarterius LP 3200 D 71008287 ชัชฏาพร ราชวงค์ F2102 หน้าจอไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.188/59 27/4/2559 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่องRheometer DeLL optiplex ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3104 ส่วนwrife cdและdvdเสียทำให้ไม่สามารถcopy fileข้อมูลการทดลองจากเครื่องRheometer รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.189/57 17/6/2557 Centifuge eppendorf 5415C - กมลลักษณ์ เทียมไธสง F10206 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.190/57 18/6/2557 UTM 100 kN - - จิระ วงศ์พรหม ห้องปฏิบัติการคอนกรีต เปิดสวิทช์เครื่องแล้วเครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.191/57 19/6/2557 Hot AIR OVEN (เตาอบ) WTB BINDER 524030000202 960018 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ เครื่องไม่ทำงาน (ไม่ HEAT) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.191/57 19/6/2557 ็Hot air oven WTB Binder 1524070000202 960018 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6116) เครื่องไม่ทำงาน ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.193/58 24/4/2558 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Julabo TW12 10104367 กมลลักษณ์ เทียมไธสง วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (F10104) บอร์ดควบคุมเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.196/57 30/6/2557 Laminar flow Heat force HFsoft-1240 0707GSB0184 ภีรดา เมินกระโทก F9403 Blower ติดๆ ดับๆ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.197/58 24/4/2558 ตู้เย็น 4 องศา Perfect cool - ASECO-LC617LD ธนศักดิ์ แสงสว่าง F3201 เครื่องทำความเย้นไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.2/58 2/10/2557 เครื่องวัดความเข้มของแสงใต้พุุ่มเงาพืช Delta T-DCVICES/Sunscan SS-1-55/10 SS-1-55/10 นวลปรางค์ อุทัยดา ห้องปฏิบัติการสรรีวิทยาพืช (F3108) ไม่สามารถ Run Program ได้ ไฟล์ข้อมูล error รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.200/58 29/4/2558 ถังบรรจุน้ำดื่มคลอรีน - - - วัชระ วงค์วิริยะ โรงเรือนน้ำดื่ม ข้อต่อตัววัดคลอรีนรั่ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.202/58 29/4/2558 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Consort C532T 63701 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม (F9306) Probe วัด เสื่อมคุณภาพ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.207/60 9/6/2560 hot plate EGo เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย 5102 สายไหม่ไฟซ็อด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.208/60 9/6/2560 hot plate EGO เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย 5102 สายไหม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.209/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.210/60 9/6/2560 hot plate เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย ปฐพีกลศษศ๖ณ์ สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.211/57 29/6/2257 เครื่องวัดกรด ด่าง METLER S 220-kit B201389166 ชัชวาล พุฒสระน้อย ชีววิทยา electrod เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.211/60 9/6/2560 6640-016-01/092-320000-0512 EGo เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย ป.ปฐพีกลศาสตร์ สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.212/60 9/6/2560 hot plate hotplat 5102 5102 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.213/58 18/5/2558 เครื่องทำน้ำแข็ง SCOTSMAN F20A DB010689 ชัชวาล พุฒสระน้อย (f1 หน้าลิฟท์ชั้น 3) เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.213/60 9/6/2560 hot plate EGo เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย ป.ปฐพีกลศาสตร์ สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.214/60 9/6/2560 hot plate EGo เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย 5102 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.215/60 9/6/2560 hot plate EGo เกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย ป.ปฐพีกลศาสตร์ สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.216/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ปฐพีกลศาสตร์5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.217/57 16/7/2557 จักรยานออกกำลังกาย (ทดสอบสมรรถภาพทางร่งกาย) Yangling Hua - รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.217/58 28/5/2558 Autoclave (หม้อนึ่งความดัน) Hirayama HA-300 MV 001282710 แก้วมณี นาชิน F3114 เมื่อเปิดเครื่องอุณหภูมิขึ้นถึง 33 องศา เครื่องจะโชว์ Error รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.217/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.218/58 28/5/2558 เครื่องอัดฟอง APV APV19.25 70111 วันชัย จอกกระโทก (F3102) Pressure ที่แสดงบนเครื่องไม่อ่านค่า แสดงคำว่า Open ตลอด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.218/60 9/6/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.219/57 18/7/2556 เครื่องขัดกระดาษทราย - - กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6123) ลูกปืนแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.219/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.220/57 18/7/2557 เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส No.2 Carbolite CWF 1100 10/96/2667 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6121) Control ขึ้น 56r set เครื่องไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.220/60 9/6/2560 hot plate สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.221/57 18/7/2557 เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส No.5 CARBOLITE CWF1100 10/96/2668 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหการ (F6121) คอนโทรลเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.221/58 28/5/2558 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน eppendorf 5810R 0031876 กมลลักษณ์ เทียมไธสง (F10206) เมื่อใช้เหวี่ยงหน้าจอแสดงคำว่า unbalance ทางบริษัทแจ้งว่า เนื่องจากยางที่รองแกน Rotor เสื่อมอายุ ต้องเปลี่ยน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.221/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.222/58 28/5/2558 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Heftich Universal 320 R 0005156-02-00 มานะ ชาญเวช F10106 Error 67 (FU/CCS-ERROR) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.222/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.223/57 18/7/2557 เตาเผา 1200 องศา No.10 - CSF1200 1/94/70 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหการ (F6121) ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.223/58 28/5/2558 เครื่องบดตัวอย่างอาหารสัตว์ Retsch sn 100 SM 100 12703728D มานะ ชาญเวช F10212 ฝาปิดเครื่องบดหลวม ปิดไม่สนิท เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.223/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.224/57 18/7/2557 เครื่องขัดกระดาษทราย METKON FORCIPOL 2 V - กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหการ (F6123) จานหมุนติด ลูกปืนแตก รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.224/58 28/5/2558 เครื่องปั่นเหวี่ยง Heftich Roting 35 R - (เลือนอ่านไม่ออก) มานะ ชาญเวช F10107 ขณะปั่นเหวี่ยงมีเสียงดังผิดปกติ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.224/60 9/6/2560 hot plate Humboldt สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.225/60 9/6/2560 hot plate Humboldt H1569 สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.226/58 2/6/2558 เตาเผา 1100 องศา (No.15) CARBOLITE CWF 1100 10/96/2663 กฤษดา ศรีรักษ์ F6121 อุณหภูมิไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ (ต่ำกว่า) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.226/60 9/6/2560 hot plate Humboldt สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.227/58 2/6/2558 เตาเผา 1/00 องศา (No.6) CARBOLITE CWF 1200 6/96/1260 กฤษดา ศรีรักษ์ F6121 Heating Element เสื่อมสภาพ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.227/60 9/6/2560 hot plate Humboldt H1569 สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.228/57 21/7/2557 สว่านมือ NAKITA NAKITA HP4050 - จิรวัฒน์ ด่านทองหลาง งานโรงเครื่องมือกล เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.228/57 21/7/2557 สว่านมือ MAKITA MAKITA HP4050 - จิรวัฒน์ ด่านทองหลาง F1101 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.228/58 2/6/2558 เตาเผา 1100 องศา (No.6) CARBOLITE CWF 1100 10/96/2664 กฤษดา ศรีรักษ์ F6121 C ไม่ครงกับค่าที่ Set ไว้ (ต่ำกว่า) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.228/60 9/6/2560 hot plate EGo สวัสดิ์ เกตุสระน้อย ป.ข่นส่ง 5107 สายไหม้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.23/58 28/10/2557 Hood WIWATSAN LAB - SINFHSO120-002 นุชจรี เวชวิริยกุล ห้องปฎิบัติการเคมี (1317) ตู้เสียใช้ไม่ได้ ระบบดูดควันไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.230/57 24/7/2557 Freezer Haier - - ชัชวาล พุฒสระน้อย F2102 Stabilizer เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.230/58 10/6/2558 HPLC Agilent Technology 1200 JP73069943 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากตัวเครื่งและคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกันได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.231/57 29/6/2257 เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ BIOS DCL-MH 5162 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่สามารถปรับเทียบอัตราการไหลได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.232/58 12/6/2558 Printer (เครื่องพิมพ์) มาพร้อมกับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ brother (บราเธอร์) MCF 795 CW E6711801F112493 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง พิมพ์เอกสารออกมาแล้วพบว่า หมึกสีดำจาง ตัวอักษรไม่ชัด (ทำความสะอาดแล้ว) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.234/57 24/7/2557 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ Armfield - E309-1 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3104 อุณหภูมิที่ Control ค้างที่ 110 องศา ทำให้ Heater ไม่ทำงาน และระบบ Directer Value ไม่ทำงานตามปกติ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.234/58 16/6/2558 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้กับเครื่อง Control Microsoft model HP HP ZR2240W EF41435910 อัจฉรา คำก้อน F10101-12 เปิดจอไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.235/57 28/7/2557 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย Hettich EBA12 - เรณู รังคะวัต F2109-10 เปิดเครื่องใช้งานมีเสียงดังมากผิดปกติและต่อมาเครื่องก็ใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.235/58 16/6/2558 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Saturius Grum Pro VF 27509005 สุจิตรา จอกกระโทก (F10101-9) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ไม่สามารถผลิตน้ำได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.238/58 18/6/2558 Cooling Bath (Cooling System) มาพร้อมกับเครื่องเลี้ยวเบนเอกวเรย์ (XRD) Neslab Thermoflex5000 - ยูถิกา สร้อยระย้า (F10108) Cooling ขึ้น Error Lo P1 และตัดการทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.239/58 18/6/2558 Laminar air flow KENDO KS18 - อมลวรรณ แสงอ่อน (F1125) เครื่องมีเสียงเตือนตลอดเวลาเมื่อเปิดตู้ และแรงลมไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เป็นเครื่องมือหลักในระบบ ISO/IEC 17025 รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.24/60 14/10/2559 Freezer -80c Thermo Fisher Scientific 906 827510-4533 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3112 เครื่องแสดง alarm " Low Battery " ตรงส่วนDisplay เครื่องที่Showอุณหภูมิ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.240/57 29/7/2557 Shaking water bath Julabo SW22 DIN12876 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีวิเคราะห์อาหาร เครื่องไหม้และสวิทซ์เปิดไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.242/57 1/8/2557 Hood WIZARA FUME HOOD TECHNOLOGY - - กอบแก้ว ชัยประโคน งานวิเคราะห์ทางเคมี (F10202) น้ำประปาที่ต่อเข้า Hood รั่วซึม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.242/60 9/6/2560 เครื่องตัดชิ้งานละเอียด BUEHLER 38-1460-250 สงคราม ยาวะประภาษ เซรามิก เครื่องเปิดไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.243/57 1/8/2557 Hot AIR OVEN (เตาอบความร้อน) Memmert UE400 06060 นายคฑายุทธ หมั่นบ่อแก ห้องปฎิบัติการเคมีฟิสิกส์ (2211) เครื่องไม่รักษาอุณหภูมิ พออุณหภูมิถึงที่ตั้งไว้ แล้วเครื่องจะตัดแล้วอุณหภูมิจะค่อยๆลดลง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.243/58 19/6/2558 Incubator SHEL LAB 2005-2E 1108799 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3111 เครื่องไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่ตั้งไว้ (set)ตั้ง 10องศา เครื่องแสดงอุณหภูมิที่ ~2 องศา รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.243/60 9/6/2560 ตู้ควบคุ้มสภาพแวดล้อม contherm 625-RHS P6 สมยง พิมพ์พรม สรีรวิทยาพืช เบรกเกอร์ทิป รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.244/57 6/8/2557 Centifuge HERMLE E260A 6010046S นุชจรี เวชวิริยกุล เคมี มีกลิ่นเหม็นเมื่อตอนกดปุ่มเปิด เมื่อกดปุ่มเปิดสวิตซ์จะเด้งกลับไปที่ปุ่มปิด เคื่องไม่ทำงาน (ไม่หมุน) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.244/58 22/6/2558 ปั๊มน้ำ Softener GRUNDFOS CE IP54 วิวัฒน์โตวิทยานันท์ โรงน้ำกลั่น (F2) เสียงปั๊มทำงานแต่แรงดันไม่ขึ้น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.246/57 14/8/2557 ตู้อบเอนกประสงค์ - - - เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและโรคพืช (F3101) เปิดเคื่องไม่ได้ เข้าใจว่า Magnetic Control ตัวที่ 3 ชำรุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.246/58 26/6/2558 ็Hot Plate & Stirrer (เตาเผาและกวนสารละลาย) ็้็Heidolph MR Hei-standard 021246047 ยุวรี ไตรพรมราช F2212 ปุ่มปรับความร้อนเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.247/58 26/6/2558 ตู้แช่ -40 SANYO Biomedral Freezer MDF-136 20910853 ปรานประดับ สินปรุ (F1219) น้ำแข้งละลาย อุณหภูมิเพิ่มขึ้น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.248/57 25/8/2557 ็Hot air oven Binder FD24 93142 ชัชวาล พุฒสระน้อย จุลชีววิทยา Senser วัดอุณหภูมิเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.248/58 26/6/2558 ตู้ปลอดเชื้อ Thermo Scientific 1300 series 110637-166 ประพจน์ ต้นไธสง (F1307) ระบบไหลเวียนอากาศภายในตู้มีปัญหา รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.250/58 1/7/2558 เครื่อง Pheometer TA AR G2 ETC 0298 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3104 เครื่องขึ้น initializing นาน และไม่เข้าสู่หน้าจอปกติ (เคยมีอาการนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2558 แต่ปิดเครื่องไป เปิดใหม่วันรุ่งข้ึน ใช้งานได้ปกติ และเป็นปกติมาตลอด 1 เดือน) บางครั้งขึ้น Internal system fault ในช่วงการ Calibrate ด้วย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.251/58 3/7/2558 เครื่องกลึงหยาบเอนกประสงค์ TOS TRENCIN SN32 573210940021 คมสัน ภาษยเดช F6102 เครื่องจักรกลพื้นฐาน ห้อแปลงเสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.256/57 10/9/2557 ตู้อบ WTC binder - 980078 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุ ชุดควบคุมมีปัญหา เคยซ่อมแล้วบริษัทเปลี่ยนชุดคอนโทรลไปแล้ว ใช้ไม่นานเสียอีก ซ่อม 20-5-2014 รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.260/58 24/7/2558 ตู้กดน้ำเย็น (หน้าห้อง F2113-4) Clarte SW316C(P) - ประวิตรา หมายสุข F2213-4 ไม่เย็น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.263/57 15/9/2557 เครื่องวัดก่รดูดกลืนแสง Helios Delta - - เมษา นันธิษา ห้องฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม เครื่อง Caribrate ซ้ำไปเรื่อยๆ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.264/58 27/7/2558 เครื่อง UPS SOPTEC APA-2000C - อาคม จันทร์จำนงค์ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ว (F1104-1) เปิด Power แล้วเสียงสวิทช์รีเรย์ ดังแล้วติดๆ ดับๆ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.265/60 27/7/2559 UPS(มาพร้อมเครื่อง) SOLTEC Q10204448 อุทัยวรรณ รังคะวัฒ F1113 มีเสียงเตือนแบตเตอร์รี่หมด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.27/57 30/10/2557 กล้องถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS DP11 D05295 สุวิทย์ เพียสังกะ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (F2120) ไม่สามารถถ่ายภาพได้ CF การ์ดชำรุด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.27/57 4/11/2556 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค Getinge GE6620ERC-2 5500594010 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง Heater ทำความร้อนหม้อนึ่งใช้งานไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.270/57 24/9/2557 เครื่องติดโลหะ Buer Abrasimet - สงคราม ยาวะประภาษ ห้องปฏิบัติการเครื่องติด (F6117) เครื่องเปิดไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.274/58 19/8/2558 Gene Amp PCR system 9700 Thermo - - นางสาวภีรดา เมินกระโทก - หน้าจอค้างและเครื่องหยุดทำงานขณะสั่ง Run program เมื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหน้าจอก็ดับไป รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.277/58 19/8/2558 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง OHAS TP2KS 11761 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3113 เปิดสวิทช์ไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.279/59 19/10/2559 เครื่องสำรองไฟ(UHra SiNe rack MounT UPS LEONICS 30273-2-0014-002 กมลลักษณ์ เทียมไธสง F1305 ชำรรุดไม่สามารถสำรองไฟเพื่อใช้งานได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.28/58 5/11/2557 pH meter Mettler toledo seven mult 1225037064 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3111 เปิดเครื่องแล้วจะเข้าสู่หน้าวัด pH ทันทีจากนั้นปุ่มกดทั้งหมดใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถปิดเครื่องได้ ต้องถอดปลั๊กเท่านั้น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.280/58 3/9/2558 หุ่นแสดงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน - - - เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ (F 9418) ชิ้นส่วนของมือหุ่นหักและหลุดออกจากแขน ฐานตั้งตัวหุ่นชำรุด ทำให้ไม่สามารถตั้งยึดตัวหุ่นได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.283/58 9/9/2558 เตาอบ Microwave oven sharp R-877 011100420 แก้วมณี นาชิน F3111 เปิดเครื่องไฟติด แต่ไม่ร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.29/58 5/11/2557 pH meter Mettler toledo seven multi 1225037082 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3111 ที่หน้าจอวัดค่า pH ขึ้นสัญญลักษณ์ -- และไม่สามารถ Calibrate ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.295/58 23/9/2558 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามากับเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม CHUPHOTIC URANUS BU2K 10661PS11DO38 เมษา นันธิษา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (F1) ไม่สำรองไฟ แบตเตอรี่เสื่อมตามอายุการใช้งาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.295/59 6/9/2559 UPS(มาพร้อมเครื่อง)ส่วนผสมทางเคมีสำหรับโลหะ Venus smart vns3000 1042155121005A1205 (F2203) หล่อโลหะ เครื่องชำรุดไม่สามารถสำรองไฟได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.308/59 27/9/2559 PH meter ohaus st 5000 144500038 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3113 probeชำรุด(แตก) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.309/59 27/9/2559 PH meter oHAus st 5000 14280044 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3113 Probeชำรุด(แตก) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/59
ซ.314/58 5/10/2558 เครื่องสกัดไขมัน FOSS 2020 Soxter 377790205 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ F3113 ตัวแม่เหล็กสำหรับติด Crucible ช่องที่2 นับจากซ้ายมือ มักจะหลุดเมื่อ RUN เครื่องไประยะหนึ่งและฝากระจกเลื่อนปรับไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.319/59 29/9/2559 ห้องเย็น(Cool room) Siarco refrigerazione svc303eco2011 เรณู มุเขวา ชีวเคมี F2108 กระแสคอนเดนเชอร์เกิน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.32/58 18/11/2557 เครื่องล้างแก้วอุลตร้าโซนิก CREST - -46346- นิตยา สมพงษ์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ไม่เขย่า/ไม่สั่น รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.39/57 13/11/2556 UPS LEONICS OA extra 30015-1-0055 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก F 9104 ไฟไม่เข้าเครื่อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.390/56 22/8/2556 ตู้ดูดความชื้น WEIFO DRY VERSION-125 JF011207 อมลวรรณ แสงอ่อน F1113 ไม่สามารถ Set ค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ได้ เบื้องต้นได้ทำตามคู่มือแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
050/60
ซ.4/60 4/10/2559 ตู้เย็น SANYO (F2203) - รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.4/60 4/10/2559 ตู้เย็น SANYO Kleo SANYO SR-F616 MS 60500040 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก (F9425) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.43/58 28/11/2557 ตู้อบลมร้อน Binder FD240 07-32627 มานะ ชาญเวช ห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์ (F10212) เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.43/60 10/11/2559 UPS(มาพร้อมเครื่อง) PCM Powercom ONL-5000-LCD 12E2800012 วงเดือน สันลักษณ์ F10202-2 แตตเตอร์รี่ไม่สำรองไฟ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.47/58 4/12/2557 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย GERHAROT FT12 1755120022 อุทัยวรรณ รังควัฒ F1113 เมื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องจะเตือน Error Beaker full รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.51/58 15/12/2557 เครื่องวัดความแข็ง Nano Test (UPS) Micro Materials - - คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ F1101 มีเสียงดังเตือนตลอดเวลา รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.54/60 23/12/2559 Vaccum pnmp wELcN 1402N วงเดือน สันลักษณ์ F10203-2 เซ็นเซอร์ที่Vaccum pump รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.56/58 18/12/2557 เครื่องกัดเจาะ ARBOGA MASKINER A2508U - คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ โรงเครื่องมือกล ปรับเฟืองแท่นและซ่อมชุดเกียร์ปรับความเร็ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.57/58 18/12/2557 เครื่องปั๊มข้อเสือ TOMA LEN 40C - คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ โรงเครื่องมือกล เดินเครื่องไม่ได้ พร้อมปั๊มแม่พิมพ์ พร้อมใช้งาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.58/58 18/12/2557 เครื่องเชื่อม Hobart Ultra-weld 130 HOBART Ultra-weld 130 - คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ โรงเครื่องมือกล ใช้การเชื่อมไม่ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.59/57 29/11/2557 เครื่องเขย่าสารละลาย VELP Zx 2960455 วรินทร สลักคำ F3111 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.60/57 29/11/2557 เครื่องเขย่าสารละลาย VELP Zx 2960450 วรินทร สลักคำ F3111 เครื่องไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.62/58 30/12/2557 Freezer Room Rivacold - - วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิศวกรรมอาหาร(F3103) ภายในห้องมีน้ำแข็งขึ้นบริเวณประตู เพดาน และพัดลม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.63/57 21/1/2557 Low temperature Incubator SHEL-LAB 2020 - กมลลักษณ์ เทียมไธสง จุลินทรีย์ดินประยุกต์ เครื่องมีเสียงดัง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.63/57 11/12/2556 Shaker New Brunswick Scientific Excella E5 platform 100725811 เมษา นันธิษา F9305 เครื่องหยุดการทำงาน มีควันออกจากตัวเครื่อง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.63/58 เครื่องกำเนิดไอน้ำ MD BOILER MD-SOOK 2692272 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3104 บำรุงรักษา Boiler และล้าง Boiler รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.64/57 12/12/2556 Ultrasonic (Pundit) ELE - 960453948 จิระ วงศ์พรหม F4102 เปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่สามารถส่งสัญญาณได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.69/57 13/12/2556 ปั๊มลม CY-AIR COMPRESSOR TS80 120084 วันชัย จอกกระโทก วิศวกรรมอาหาร(F3103) ลมไม่เพียงพอสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งแบบพ่นฝอย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.70/57 19/12/2557 water bath B. Braun 4P 98602260235 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนชีวภาพระดับนาโน (F10207) มอเตอร์ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.71/57 19/12/2556 Digital graphic printer SONY UD-D890 10892 กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง (F10206) ไม่สามารถดึงกระดาษพิมพ์ได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.72/57 19/12/2556 Micro pipett Eppendoft (1) P20 (2) P100 3672435 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนชีวภาพ(F10206) ไม่สามารถใช้งานได้ กดไม่ลงและปริมาตรไม่ตรง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.73/60 9/12/2559 UPS(มาพร้อมเครื่อง)กล้องจุลทรรศน์แบบแสง ablerex 1500L MA26453001S มาโนช แสงศาสตรา เซรามิก เครื่องเปิดไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.75/58 19/1/2558 ตูเย็น ( 2 ประตู ) Sharp SJ - D26L 04212 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องไม่ทำความเย็น และหลอดไฟแสงสว่างในตู้ไม่ติด (ตู้เย็นเคยวางอยู่ในห้องปฏิบัติการที่เกิดเพลิงไหม้มาก่อน) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.76/58 19/1/2558 Micro pipett ขนาด 100 ml - 1,000 ml Lambda corning - เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและโรคพืช (F3101) ดูดสารละลายได้เพียงปริมาตรเดียวคือ 1,000 ml แม้ว่าจะปรับจะปรับปริมาตรของตัวเลขไปที่ค่าอื่นๆ แล้วก็ตาม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.78/58 23/1/2558 เครื่องควบคุมแรงดันไฟ ESSCO ER 1000 - กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (F10206) เปิดเครื่องมือต่อกับเครื่องควบคุมแรงดันไฟได้ แต่หน้าจอไม่แสดงผล รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.80/58 29/1/2558 UPS Ablerex JP-3000 MA032560013 คณิต วัฒนาวงค์ดอน ห้องผลิตรายการ (studio 2) UPS ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.81/58 2/2/2558 Printer CANON PIXMA - กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหการ (F6127) เปิดไม่ติด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.82/57 16/1/2557 Stabilizer Silicon - - ภีรดา เมินกระโทก ห้องเครื่องมือกลาง (F9414) เปิดไม่ติดทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ต้องการความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.85/57 17/1/2557 VIKKER HARDNESS VIKKER 450SVD VSDQ70 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6112) ชุดหัวตัดไม่เคลื่อนที่ตัดชิ้นงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.86/57 17/1/2557 MICRO VIKKER GALIL60 ISOSCAN OD 6BCG589 กฤษดา ศรีรักษ์ ห้องปฏิบัติการโลหะการ (F6112) ชุดหัวกดหลวม รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.87/57 17/1/2557 เตาหลอมเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า INDUCTOTHERM VH17.577 BPV4269 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ (F6127) เนื่องจากไฟจ่ายที่ตู้ MBG ของเตาหลอมไม่มีไฟฟ้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.88/58 11/2/2558 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องตรวจ SE02 JSM - 5800LV MP16120046 อนุชิต เรืองวิทยานนท์ กล้องจุลทรรนศน์อิเลคตรอน ปั้มรั่ว รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.89/58 13/2/2558 เครื่องปิดผนึกแบบสูญญากาศ Vac - STAR S 225 - แก้วมณี นาชิน เทคโนโลยีอาหาร เมื่อเปิดใช้เครื่อง ต่อไนโตรเจนแล้วไนโตรเจนไม่เข้าถุงตัวอย่าง รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.89/60 27/12/2559 Incubator VELR FOC 225 I 25149 นิตยา สมพงษ์ F11210A เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.90/58 13/2/2558 Centifuge DESEGA MH-2K - กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติการกลาง ไม่สามารถตั้งเวลาเครื่องได้ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/57
ซ.91/57 21/1/2557 Ultrasonic Cleaner CREST 575D - ยุวรี ไตรพรมราช F2106 เมื่อเปิดเครื่องแล้ว Ultrasonic ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.91/58 13/2/2558 หลอดไฟ TOKIVA F30T8 - ประพจน์ ทันไธสง F1309 หลอดไฟเสื่อมคุณภาพ รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.93/58 24/2/2558 Micropiper Gilson - - กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมืชำรุด (เปลี่ยนชิ้นส่วน) รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.94/58 24/2/2558 Trigas Incebator thesma forma - S/N 301924-543 ประพจน์ ทันไธสง F1309 C2 senser เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/60
ซ.95/60 13/1/2560 ตู้ดูดควัน 951 มานพ จรโคกกรวด สิ่งแวดล้อม เปิดบานประตูด้านหน้าไม่ได้เนื่องจากสายสลิงขาด รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.97/58 27/2/2558 เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสูญญากาศ Christ GAMMA 2-16LSC - ยูถิกา สร้อยระย้า วิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี เครื่องทำสูญญากาศไม่ทำตาม spec รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.98/58 27/2/2558 ABRASIUG CUTER BUEHLER ABRASMER 250 717-AB25-00437 กฤษดา ศรีรักษ์ F6116 มอเตอร์ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.98/58 27/2/2558 ABRASIUG CUTER BUEHLER ABRASMER 250 717-AB25-00437 กฤษดา ศรีรักษ์ F6116 มอเตอร์ไม่ทำงาน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ.99/58 27/2/2558 Vicker Hardness Tester wilson 450 SVD VSD 070 กฤษดา ศรีรักษ์ F6114 BOARD CONTROL เสีย รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ284/58 11/9/2558 Freezer dryer christ GAMMA2-16LSC1 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
/58
ซ494/58 15/12/2557 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ืNOSLAB 2TE140 101087127 วันชัย จอกกระโทก วิศวกรรมอาหาร(F3103) เครืื่่องไม่ทำความร้อน รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ