รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:383/2563 ลงวันที่ 16/7/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:
ครุภัณฑ์:เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
รหัสครุภัณฑ์:6670-002-03/55/00019-3020000
ยี่ห้อ:Mettler toledo
รุ่น:ML204
S/N.:B214826678
ผู้แจ้ง:ยุวรี ไตรพรมราช
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:ปลั๊กไฟชำรุด
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:21/2563
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: :
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:
ปิดงานลงวันที่:
สถานะ:เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ