เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการเทคนิค

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ อาการเสีย สถานะ
026/64 253/63 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) Victron LP30-33 LS030-0712-B460A จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-RAY ไม่สามารถสำรองไฟได้ ตรวจเช็คแล้วพบว่าต้องเปลี่ยน Batteries -CapDC-Fan-Firmware -Battery back up เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
024/64 ซ.257/63 BIO SAFETY CABINET -CLASS II (ตู้ปลอดเชื้อ) bioquell ABS1200CLS2-MK2 2D1205AB895 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ จุลชีววิทยาอาหาร ขึ้น alarm FAN 100% Battery Fail และเปิดใช้เครื่องไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
/64 0 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
388/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML3002 B215846524 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 อะแดปเตอร์เสีย เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
387/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML3002 B215846532 ยุวรี ไตรพรมราช 0 ปลั๊กไฟชำรุด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
386/63 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Sartorius CPA 32025 26106226 สุรีย์พร อ่อนเจริญ 0 ไฟไม่เข้าเครื่องชั่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
385/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826664 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 อะแดปเตอร์เสีย เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
384/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826670 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 อะแดปเตอร์เสีย เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
383/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826678 ยุวรี ไตรพรมราช 0 ปลั๊กไฟชำรุด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
382/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826677 ยุวรี ไตรพรมราช 0 ปลั๊กไฟชำรุด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
381/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Sartorius Documet - 26153031 ประวิตรา ณ นครพนม 0 หน้าจอแสดง Error เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
380/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Sartorius Pocumet - 26153033 ประวิตรา ณ นครพนม 0 หน้าจอแสดง Error Douffer เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
379/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Backman Coulter Scientific 360 Benchtop 4815 ประวิตรา ณ นครพนม 0 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
378/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Backman Coulter Scientific 360 Benchtop 4873 ยุวรี ไตรพรมราช 0 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
377/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Backman Coulter Scientific 360 Benchtop 4871 ยุวรี ไตรพรมราช 0 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
376/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Backman Coulter Scientific 360 Benchtop 4867 ยุวรี ไตรพรมราช 0 Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
375/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Backman Coulter Scientific 360 Benchtop ยุวรี ไตรพรมราช 0 Calobrate ไม่ได้ ตัเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
374/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง OHAUS Starter 5000 14280042 นารี นิราราช 0 เสี๊ยบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเครื่อง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
373/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง OHAVS Storier 14440001 นารี นิราราช 0 เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเครื่อง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
372/63 NMR Spectrometer 500 MHZ NMR Spectrometer 500 MHZ Avance-III Yangling Hua 0 prodigy probe controller does not work maybe turbo pump got problem เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
354/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน soilogex MS-7-550-Pro นารี นิราราช เคมี เตาไม่ร้อน เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
349/63 อว7432(4)/Chem-63049 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Precica 205A ประวิตรา ณ นครพนม เคมี Calibrate ไม่ได้ ตัวเลขไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
347/63 ซ.220/63 ตู้แช่ - 20 องศาเซลเซียส (Freezer Room) Rivacold R.V.3 วรินทร สลักดา เคมีอาหาร ไม่สามารถทำ - 20 องศาเซลเซียส เครื่องทำได้แค่ 10 องศาเซลเซียส เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
338/63 Chemlsoroption Analyzoro Bel Japan Bel Cat B ชัยรัตน์ คงมั่นกลาง เคมีวิเคราะห์ ท่อแก๊สอุดตันภายในตัวเครื่อง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
326/63 คอมพิวเตอร์ (มากับเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง) Dell Optiplex 7020 DSVCH 32 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ เครื่องเปิดไม่ติด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
254/63 ซ 52/63 Thermometer FLUKE 54II วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ แปรรูปอาหาร เครื่อไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ขึ้น - OLและปุ่มกด เช่น Enter Setup ใช้ไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
005/63 ชุดเครื่องตัดระบบแอบบราซีฟวอเตอร์เจ็ท CMS Tecnocut water easy line วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำ หน้าเครื่อง Alarm P10,P11 ไม่สามารถทำงานได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
/63 0 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
334/62 ซ236/62 เครื่องกลึง CNC MAZAK Supper Quick Turn 200 จิรวัฒน์ ด่านทองกลาง โรงเครื่องมือกล หน้าจอค้าง ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
293/62 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า VOLVO 720 GB 175 KVA อนุชา ปรางค์สูงเนิน อาคารเครื่องมือ ชุดควบคุมไม่ทำงาน และเครื่อง่ยนต์ไม่ทำงาน เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
265/62 ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ ELYYE - โกวิทย์ แถมเกษม ไฮดรอลิกส์ น้ำมันไฮดรอสิกส์รั่ว เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
184/62 011/61 Hot Plate Heidolph MR 3001 8927975 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี ความร้อนและ Stirrer ใช้ไม่ได้ สายไฟชำรุด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
178/62 Hot Plate Stirrer Scilogex MS-7--550-S นารี นิราราช เคมี ตัวเลขแสดงอุณหภูมิไม่ขึ้นตามอุณหภูมิจริง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
173/62 014/60 เตาเผาและกวนสารละลาย (Hot plate$stirrer ) Heidolph MR-HEI-Standard ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปุ่มสวิตซ์ความร้อนไม่ทำงาน ปลั๊กไฟชำรุด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
155/62 ซ.84 เครื่องฉีดพลาสติกส์ CLF-80T - CLF-80T จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ เปิดแม่พิมพ์ไม่ได้ ซีลน้ำมันรั่ว เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
140/62 เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ๊กซ์แบบความยาวคลื่น Pananlylical Axiosmax คมสันต์ ต่ายทรัพย์ 0 เปิด X-ray ไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
129/62 ซ.001/62 เตาหลอมโลหะ INDUCTOTHERM SEAS 1A สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต ระบบระบายความร้อยของเตาหลอมมีปัญหา เตาสีใช้งานไม่ได้ สวิตซ์สลับเตาหลอมและคันโยกเทของเตาหลอมแม่เหล็กใช้งานไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
/62 0 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
399/61 0 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
374/61 เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์แบบวัดความยาวคลื่น PANAnalytical Axiosmax คมสันต์ ต่ายทรัพย์ วิเคราะห์ธาตุ เปิด X-Ray ไม่ได้ บริษัทตัวแทนจำหน่ายได้ส่งช่างเข้ามาตรวจเช็คได้ แล้งแจ้งมาตามเอกสารแนบ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
344/61 ซ.202/61 CO2 Incubator Thermo Scientific 3131 กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติการโคลนนิ่ง (F1307) เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
247/61 ซ.003/61 Tensile Test 250 KN INSTRON 8802 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ และกระบวนการผลิต ซีลรั่ว เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
177/61 ซ.027/61 กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน JEOL JEM -2010 เกาลี พร้อมพิพัฒนพร กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน 2 F10101-6 อาการสืบเนื่องจากใบแจ้งซ่อมเลขที่ ซ.ฝวค.082/60 โดยช่างได้ทำการตรวจเช็คอาการเสียเรียบร้อยแล้ว และพบว่าต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ 2 อย่างคือ Geared Motor และ Potentiometer เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
168/61 ส.034/61 สอบเทียบ เครื่องวัดก๊าซ และก๊าซไวไฟในสิ่งแวดล้อม RAE systems QRAE Plus เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำการสอบเทียบตรมรอบ เพื่อใช้ในการบริการวิชาชีพ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
097/61 สอบเทียบในแผนสอบเทียบงานวิเคราะห์จุลชีววิทยา ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สอบเทียบเครื่องแก้วตามแผนสอบเทียบประจำปี 2560 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
234/60 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MAXWELL MGV105GE 540A-100VL/09 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นทั้งระบบและทำความสะอาดสารหล่อเย็นทั้งระบบ (ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายตั้งแต่ใช้งานมา) เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
191/60 เครื่องตรวจคุณภาพน้ำนม FOSS Milko Scan FT2 91718522 อุทัยวรรณ รังคะวัฒ เครื่องมือกลาง โช๊คฝาเปิดเครื่อง เปิดค้างไว้ไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
190/60 เครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผลภาพถ่าย Olympus BX 51 2D73211 เครื่องมือขั้นสูง 2 0 มีจุดคราบฟองคล้ายเชื้อราในลำกล้อง แกน 2 ไม่นิ่ง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
186/60 - เครื่องเคลือบผิวตัวอย่าง LICA/EMACE 600 LEICA EM ACE 600 604596 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร เตรียมตัวอย่าง Ceramic insulaters สำหรับหัวฉาบ Carbon แตก เนื่องจากความร้อนสูงที่เกิดขึ้นในระหว่างใช้งาน เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
160/60 ซ.302/59 Dilato Meter (เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว) NETZSCH 402 EP 21502924 มาโนช แสงศาสตรา วิศวกรรมเซรามิก เตาเผา (FURNACE)ไม่ทำงาน ความร้อนไม่ขึ้น เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
097/60 - ตู้เก็บสารเคมี airflo VSC 111 218 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี ตัวกรองเสื่อมสภาพ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
083/60 - ถังกรองน้ำ - - - วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง ถังกรองรั่ว ซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่นานก็รั่วอีก ขอให้พิจารณาหาวิธีการหรือทำการเปลี่ยนใหม่ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
049/60 ซ.10/60 Microwave Oven National NN6652 D02070060 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ F3101 หลอดไฟให้แสงสว่างภายในไม่ติด ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
026/60 ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบายไอเสีย APEX Stack Samping System 090503 มานพ จรโคกกรวด - เปิดอุณภูมิไม่ขึ้นวัดค่าไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
339/59 ซ.ฝวค062/59 ซ.242/59 Monitor ชุดวิเคราะห์คุณภาพนม Dell 19 CN01R9VD7287222627DI อมลวรรณ แสงอ่อน เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง (F1111) จอไม่ติด เปิดทำงานไม่ได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
006/59 307/58 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2กระบอกตา Nikhon NikhonTI-S กมลลักษณ์ เทียมไธสง Animal cloning หลอดยูวีหมดอายุการใช้งาน(เสีย)ไม่สามารถใช้งานได เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
005/59 ซ305/58 เครื่องกำเหนิดไอน้ำ(Boiler) มิวร่า EH-1000FK K570047 กมลลักษณ์ เทียมไธสง วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เครื่องไม่ทำงาน ตรวจสอบเบื้องต้นดังเอกสารแนบ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
004/59 ซ.306/58 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มสารพันธุ์กรรม BIO-RAD CFB3240G CH002733 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ สายพานแกนX,Yเสื่อมสภาพ(เสีย)ไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ