รายการเอกสารรอเห็นชอบ

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ อาการเสีย สถานะ
020//64 เครื่องวัดการคงรูปของยาง GOTECH GT-M2000F GT-M2000F TC07000939 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
009//64 ซ.270/63 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดรายละเอียดสูง แบบ EDS ชุดประกอบ Carl Zeiss Auriga เกวลี พร้อมพิพัฒน์พร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 ชุดวิเคราะห์ธาตุแบบ EDS ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ชุดควบคุมเย็นไม่สามารถทำความเย็นได้อยู่ในช่วง -39.3 ถึง -33.3 ได้ เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
258/62 ซ 153/62 รถไฟฟ้า Electric Vehicle 15100019 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ F10 ช่วงล่างมีเสียงดัง ติดฟิล์มกระจกบานด้านหน้า หุ้มเบาะใหม่ให้เป็นสีเข้ม แบตเตอร๊่เสื่อม เพราะหมดเร็วมาก กระจกแตก ไฟเบอร์ยึดกระจกมองข้างด้านซ้ายแตก เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
105/60 ซ.49/60 เครื่องกลั่นไนโตรเจน FOSS kjeltec 8100 91720482 มานะ ชาญเวช โภชนาศาสตร์สัตว์ มีไอน้ำรั่วด้านหลังตัวเครื่อง (สายยางหมดสภาพ หม้อต้มเสื่อม) เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ