ฝ่ายพัฒนาฯ

อุดมวิทย์ มณีวรรณ
Udomwit Maneewan
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

นายโอภาส ไทยดี
Ophat Thaidee
หัวหน้างานพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวญาณิศา เขตสระน้อย
Yanisa Khetsranoi
นายช่างเทคนิค

นายมานพ จันทร์สนิทศรี
Manop Jansanitsri
นายช่างฝีมือ

นายอนุชา ปรางค์สูงเนิน
Anucha Prangsungnoen
หัวหน้างานปรับปรุงและบริการระบบงานห้องปฏิบัติการ

นายสมบูรณ์ อ้วนมะโรง
Somboon Aunmarong
นายช่างไฟฟ้า

นายวิวัฒน์ ปอสูงเนิน
Viwat Posoongnern
นายช่างไฟฟ้า

นายจิรวัฒน์ ด่านทองหลาง
Jiravat Danthonglang
หัวหน้างานโรงเครื่องมือกล

นายคัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์
Khamphee Sirikanerat
นายช่างเทคนิค

นายนรงณ์ เขียวสูงเนิน
Narong Kheawsungnern
พนักงานห้องทดลอง

นายประสิทธิ์ กุนอก
Prasit Kunok
หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องมือ

นายชัยรัตน์ ปฏิทิน
Chairat Patithin
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศราวุธ ตั่นเล่ง
Sarawut Tunleng
นายช่างเทคนิค

นายป้องภัยรี มีสมบัติ
Pongpairee Meesombat
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ

นายอาคม จันทร์จำนงค์
Arkom Junjumnong
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news