เกี่ยวกับเรา

นโยบาย : เว็บไซต์แหล่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นช่องทางในการเสนอบทความที่เป็นความรู้ต่อบุคคลทั่วไป

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS