อัตราค่าบริการฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1. บริการฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
1) บริการใช้เครื่องมือกล บาท/ชม.
1 เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Universal Centre Lathe (SUI50A) 50010 270.00 บาท/ชม.
2 เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Universal Centre Lathe (SUI 32A) 50020 250.00 บาท/ชม.
3 เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Universal Centre Lathe (SUI 45A) 50030 260.00 บาท/ชม.
4 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Toonroom Knee-type Milling Machines (FNK25A) 50040 250.00 บาท/ชม.
5 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Toonroom Knee-type Milling Machines (USA) 50050 250.00 บาท/ชม.
6 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Universal Knee-type Milling Machines (FA3B) 50060 260.00 บาท/ชม.
7 ชุดหัวคว้านพร้อมอุปกรณ์ 50070 10.00 บาท/ชม.
8 ชุดหัวแบ่ง Horizontal table 50080 10.00 บาท/ชม.
9 เครื่องกัดเอนกประสงค์ Universal Knee-type Milling Machines (FG32) 50090 260.00 บาท/ชม.
10 เครื่องสปาร์ค Electric Dischargr Machine (PNC-U) 50100 270.00 บาท/ชม.
11 เครื่องเจียระไนแนวราบ Horizontal Suface Grinders (BRH20.01) 50110 270.00 บาท/ชม.
12  เครื่องเจียระไนแนวราบ Microprocessor Controlled Suface Grinders 50120 310.00 บาท/ชม.
13 เครื่องเจียระไนทรงกระบอก Universal Cylindrical Grinder (BU16) 50130 270.00 บาท/ชม.
14 เครื่องเจียระไนทรงกระบอก Universal Cylindrical Grinder (OGM-UST-250U) 50140 310.00 บาท/ชม.
15 เครื่องลับคัทเตอร์ Universal Tool and Cutter Grinder 50150 250.00 บาท/ชม.
16 เครื่องพับเหล็กแผ่น BOX & PAN BRAKE (LD-4120) 50160 160.00 บาท/ชม.
17 เครื่องตัดเหล็กแผ่น Hydraulic Guillotine Shears (CNTA3150/63a) 50170 280.00 บาท/ชม.
18 เครื่องตัดบากมุม Angle Notching Machine (MINI220/4) 50180 250.00 บาท/ชม.
19 เครื่องกด อัด Electric Power Presses (LEN40C) 50190 260.00 บาท/ชม.
20 เครื่องพับเหล็กแผ่น Hydraulic Press Brake  (CTO160/3150) 50200 290.00 บาท/ชม.
21 เครื่องกด อัด Hydraulic Press shop 50210 170.00 บาท/ชม.
22 เครื่องม้วนโลหะแผ่น Bending Machines (ROUNDO) 50220 200.00 บาท/ชม.
23 เครื่องไสโลหะ Shaping Machine (L-550-B) 50230 250.00 บาท/ชม.
24 เครื่องเจาะ Column Drilling Machine (VS32B) 50240 250.00 บาท/ชม.
25 เครื่องเจาะกัด Drilling andMilling Machine (A2508 U) 50250 180.00 บาท/ชม.
26 เครื่องเจาะรัศมี Radial Drilling Machine (VO32) 50260 250.00 บาท/ชม.
27 เครื่องเลื่อยกล Hacksawing Machine (Ercole 280 A) 50270 170.00 บาท/ชม.
28 เครื่องเลื่อยสายพาน Contour Band sawing Machine (BSO/25) 50280 180.00 บาท/ชม.
29 เครื่องตาฟเกลียว Threading Machine (CE122/3) 50290 170.00 บาท/ชม.
30 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machines (HOBART TR250 AC/DC) 50300 260.00 บาท/ชม.
31 เครื่องเชื่อมเอนกประสงค์ TIG and Stick Welder (HOBART Ultra Weld130) 50310 250.00 บาท/ชม.
32 เครื่องเชื่อมอาร์กอน Tungsten Inert Gas Arc Welder (TIGWAVE350) 50320 270.00 บาท/ชม.
33 เครื่องเชื่อมมิก (HOBART Modle PIECEMAKER 300A) 50330 270.00 บาท/ชม.
34 เครื่องเชื่อมแบบจุด SPOT WELDING MACHINES 50340 170.00 บาท/ชม.
35 เครื่องตัดพลาสมา Air Plasma Arc Cutting Systtem 50350 170.00 บาท/ชม.
36 เครื่องเชื่อมแก๊ส GAS Welding 50360 240.00 บาท/ชม.
37 เครื่องตัดแก๊สไฟฟ้า Protable Flame Cutting (KT-5N) 50370 160.00 บาท/ชม.
38 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machines (THAKITA300AC) 50380 280.00 บาท/ชม.
39 รถยกของ Forklift Truck (TOYOTA)Modle 02-6FD30 50390 470.00 บาท/ชม.
40 เครื่องกัดเพลาตั้ง CNC (MILLING CNC) 50400 380.00 บาท/ชม.
41 เครื่องกลึง CNC (TURNING CNC) 50410 550.00 บาท/ชม.
42 เครื่องเจาะไฟฟ้า Super Drill EDM (Dia.0.3-3mm.) 50420 250.00 บาท/ชม.
43 เครื่องกัด CNC 5 แกน Milling CNC 5Axis (DMU50) 50430 1,100.00 บาท/ชม.
44 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล 50440 1,900.00 บาท/ชม.
45 เครื่องกัดโลหะ (Milling Machine)Full marK FM-18VS 50450 300.00 บาท/ชม.
46 เครื่องกลึง (Bench Lathes)Full mark FML 430 X1000 50460 300.00 บาท/ชม.
47 เครื่องกลึงละเอียด (Precision Lathes)cycelmatic CTL-618e 50470 300.00 บาท/ชม.
48 เครื่องเชื่อม (GTAW) TOC ACCUTIC300P 50480 330.00 บาท/ชม.
49 เครื่องตัดพลาสมา TOC  D12000 50490 350.00 บาท/ชม.
50 ห้องปฏิบัติการโรงประลอง 50500 1,200.00 บาท/ชม.
2) บริการเครื่องมือวัดและทดสอบ บาท/ชม.
1 เครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน Ultra Micro Vicker Hardness (Nano test) 50510 1,000.00 บาท/ชม.
2 เครื่องดึงแนวนอน 30 ตัน 50520 370.00 บาท/ชม.
3 เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุภายใต้แสงอาร์ค  (Q-SUN Xenon Test Chambers) ยี่ห้อ Q-Lab รุ่น Q-Sun Xe-3-HC 50530 280.00 บาท/ชม.
4 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าซาวด์ 50540 700.00 บาท/ชม.
5 เครื่องวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิด้วยภาพถ่าย 50550 700.00 บาท/ชม.
5.1 เครื่องวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิด้วยภาพถ่าย* เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าซาวด์ (นอกสถานที่) 50551 460.00 บาท/ชม.
5.2 เครื่องวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิด้วยภาพถ่าย* เครื่องวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิด้วยภาพถ่าย (นอกสถานที่) 50552 460.00 บาท/ชม.
6 เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์ฯ 50560 2,300.00 บาท/ชม.
2) บริการเครื่องมือวัดและทดสอบ (ต่อ) บาท/ชม.
7 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) 50570 0.00 บาท/ชม.
7.1 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) ** ทดสอบแรงดึง : เหล็กเส้น dia < 20  mm 50571 250.00 บาท/ชม.
7.2 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) ** ทดสอบแรงดึง : เหล็กเส้น dia 20 – 25  mm 50572 300.00 บาท/ชม.
7.3 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) ** ทดสอบแรงดึง : เหล็กเส้น dia 26 – 30  mm 50573 350.00 บาท/ชม.
7.4 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) ** ทดสอบแรงดึง : เหล็กเส้น dia 31- 40  mm 50574 500.00 บาท/ชม.
7.5 เครื่องดึงแนวตั้ง 200 ตัน ( UTM ) ** ทดสอบแรงดึง : เหล็กเส้น dia > 40  mm 50575 600.00 บาท/ชม.
3) บริการสอบเทียบเครื่องมือ บาท/ตย.
1 สอบเทียบเครื่องแก้ว 50 mL 100 mL 50580 600.00 บาท/ตย.
2 สอบเทียบเครื่องชั่ง 50590 0.00 บาท/ตย.
2.1 สอบเทียบเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 50591 1,600.00 บาท/ตย.
2.2 สอบเทียบเครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง 50592 1,800.00 บาท/ตย.
2.3 สอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 50593 2,300.00 บาท/ตย.
2.4 สอบเทียบเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง  (นอกสถานที่) 50594 1,100.00 บาท/ตย.
2.5 สอบเทียบเครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง  (นอกสถานที่) 50595 1,300.00 บาท/ตย.
2.6 สอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง  (นอกสถานที่) 50596 1,600.00 บาท/ตย.
4) บริการเครื่องมือสอบเทียบ บาท/ชม.
1 เครื่องมือสอบเทียบค่าทางไฟฟ้า 50600 850.00 บาท/ชม.
2 เครื่องมือสอบเทียบออสซิลโลสโคป 50610 900.00 บาท/ชม.
3 เครื่องมือสอบเทียบทางความถี่ 50620 850.00 บาท/ชม.
4 เครื่องอ่านค่าอุณหภูมิ 50630 850.00 บาท/ชม.
5 เครื่องสอบเทียบเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 50640 900.00 บาท/ชม.
6 เครื่องสอบเทียบความดันไฮโดรลิคแรงดันสูง 50650 850.00 บาท/ชม.
7 เครื่องสอบเทียบความดันนิวเมติคแรงดันสูง 50660 850.00 บาท/ชม.