วิสัยทัศน์

logo lsu
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ และพัฒนาการทดสอบอย่างมืออาชีพที่ดีเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย (
Testing Laboratory and Research Center) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับสนับสนุนการเรียน-การสอน การวิจัย และให้บริการวิเคราะห์ทางด้านต่างๆด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการจัดทำระบบมาตรฐาน และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยให้บริการภายใต้นโยบาย

รวมบริการ ประสานภารกิจ