บริการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี

  • วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, กรดไขมัน, Vitamin A, B และ C, CLA, Omega 3, Flavor Profile ฯลฯ
  • วิเคาระห์วัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อน เช่น Benzoic acid, Sorbic acid, สีสังเคราะห์, ไนไตรท์, ปรอท, ตะกั่ว, สารหนู และโลหะหนักอื่นๆ
  • วิเคราะห์พิษวิทยาทางการเกษตรที่เป็นสารตกค้าง ได้แก่ ยาฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine Group) กลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) ฯลฯ
  • วิเคราะห์แร่ธาตุในพืช, ดิน และวัสดุต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวล เช่น เหล็ก, สังกะสี, แมงกานีส ฯลฯ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น GC-MS, HPLC, NMR, XRD, ICPMS, AAS ฯลฯ
chem1 chem2 chem3 chem4 chem5

 

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail : หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news