อาคารเครื่องมือ 5 (F5)

F-5S

อาคารเครื่องมือ 5  (F-5)

อาคารเครื่องมือ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 7,104 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น 1
floor F5 -1

 • ห้องปฏิบัติการวิศกรรมเครื่องกล
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน
 • ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM
 • ห้องปฏิบัติการของไหล
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการทาง
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโพลิเมอร์
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
 • อาคารปฏิบัติการปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

ชั้น 2
floor F5 -2

 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news