อาคารเครื่องมือ 2 (F2)

F-2S

อาคารเครื่องมือ 2  (F-2)

อาคารเครื่องมือ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 8,576 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น 1
floor F2-1

 • ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 • ห้องปฏิบัติการชีวเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 • หน่วยผลิตน้ำบริสุทธิ

ชั้น 2
floor F2-2

 • ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการเคมี บัณฑิตศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยาบัณฑิตศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาบัณฑิตศึกษา
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news