บริการทดสอบคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

Construction Materials Testing

- ทดสอบคอนกรีต
- ทดสอบเหล็กเส้น
- ทดสอบดิน
- ทดสอบมวลรวม
- งานสำรวจ
- งานทดสอบวัสดุวิศวกรรม อื่นๆ
- งานทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น มอก.828, มอก.128, มอก.396 เป็นต้น

            

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail : หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news