ติดต่อเรา

cont

สถานที่           111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 30000
โทรศัพท์         บริการวิเคราะห์และทดสอบ 0-4422-3313-4
โทรสาร           0-4422-3260
ข้อร้องเรียน    cste@sut.ac.th
เว็บไซต์           http://cste.sut.ac.th

map H

Print
1.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย Size A3
mapR
2.ภาพถ่ายทางอากาศกลุ่มศูนย์เครื่องมือฯ

 

Hit Counter provided by
technology news