อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

F-1S

อาคารเครื่องมือ 1  (F-1)

อาคารเครื่องมือ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 7,776 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับเป็นที่ทำการสำนักงานศูนย์เครื่องมือฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาตร์ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชั้น 1
floor F1-1

 • สำนักงานบริหารศูนย์เครื่องมือฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 • ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 • ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
 • สำนักงานหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
 • โรงเครื่องมือกล
 • โรงประลอง
 • คลังสารเคมี

ชั้น 2
floor F1-2

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ชั้น 3

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news