อาคารเครื่องมือ 7 (F7)

F-7S

อาคารเครื่องมือ 7  (F-7)

อาคารเครื่องมือ 7 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมศาตร์ ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการรับรู้ระยะไกล

ชั้น 1

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนยีธรณี
  • ห้องปฏิบัติการสำรวจ
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนยีสารสนเทศ
  • ห้องสตูดิโอบันทึกเสียง
  • ห้องตัดต่อวิดีทัศน์
  • ห้องปฏิบัติการรับรู้ระยะไกล

ชั้น 2

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนยีสารสนเทศ
  • ห้องปฏิบัติการรับรู้ระยะไกล
  • สถานีรับสัญญานดาวเทียม NOAA
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news