อาคารเครื่องมือ 3 (F3)

F-3S

อาคารเครื่องมือ 3  (F-3)

อาคารเครื่องมือ 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม พื้นที่ใช้สอยรวม 9,984 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรพื้นฐาน และ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น 1
floor F3 -1

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

ชั้น 2
floor F3 -2

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news