สัตว์ทดลอง

Watchara

หน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง มีบริการเลี้ยงและจำหน่ายสัตว์ทดลอง โดยควบคุมมาตรฐานการผลิตสัตว์ทดลองตามระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygiene) และ มีการควบคุมตามจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของประเทศ

  • หนูเมาส์ (Mouse)
  • หนูแรท (Rat)
  • กระต่าย (Rabit)

Animal-Facility1 Animal-Facility2

Contact : Watchara Wongwiriya

Tel : 044-22-5009 Ext. 5009

นายวัชระ วงค์วิริยะ ได้รับรางวัล พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว ประจำปี 2554

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news