อาคารเครื่องมือ 6 (F6)

F-6S

อาคารเครื่องมือ 6  (F-6)
floor F6

อาคารเครื่องมือ 6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 8,204 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

  • โรงฝึกหัดการใช้เครื่องมือกล
  • ห้องปฏิบัติการ CNC
  • ห้องเครื่องมือวัดอย่างละเอียด
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหะการ
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิกส์
  • อาคารเทคโนโลยีวัสดุ
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news