วิเคราะห์และทดสอบ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับเทคโนธานี ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ผ่านการดำเนินการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU)

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail: หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news