บรรณศรณ์ บุญญาดา

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : บรรณศรณ์ บุญญาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สังกัด : งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : bansorn@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223276, 3276
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news