นพดล พริ้งเพราะ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : นพดล พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคลังสารเคมี
สังกัด : งานคลังสารเคมี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : noppadon@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223268, 3268
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news