ปัญญา เกตุใหม่

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : ปัญญา เกตุใหม่
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
สังกัด : งานตรวจติดตามการใช้เครื่องมือวัสดุและการให้บริการสนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : panya@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223215,3215
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news