ขั้นตอนและเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1)

Slide1

ประกาศมหาวิทยาลัย

1. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำโครงงาน นศ.ป.ตรี พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1) new-gif-image-14

1. ขั้นตอนการทำโครงงาน (คง.1)

2. ขั้นตอนการทำโครรงงาน (คง.1) (Flow chart)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนักศึกษา (คง.1)

1. ใบคำขอรับบริการ

ตัวอย่างเอกสาร โครงงานนักศึกษา (คง.1)

1. ตัวอย่าง ข้อเสนอโครงงาน (Proposal)(แล้วแต่สำนักวิชา)

2. ตัวอย่างผลการลงทะเบียนและประกาศนียบัตร Safety card

3. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร คง.1และรายการค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news