ระบบการจองเครื่องมือ (EMS : Equipment Management System)


ระบบการจองเครื่องมือ (EMS : Equipment Management System)

เงื่อนไขการสมัครเข้าใช้งาน ระบบการจองเครื่องมือ
1. ต้องยื่นเอกสารจัดทำ คง.2 และ คง.3 และมีการอนุมัติให้สามารถใช้เครื่องมือได้ (นักศึกษา ป.ตรี ยังไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจองเครื่องมือ)
2. ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือด้วยตนเองและได้รับเอกสาร ใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วจึงทำการสมัครเข้าใช้งานระบบการจองเครื่องมือ และหลังจากสมัครเข้าใช้งานระบบการจองเครื่องมือแล้ว ระบบจะแจ้งให้รอรับอีเมล์ตอบกลับแจ้งการอนุมัติใช้งานระบบการจองเครื่องมือ หลังจากได้รับอีเมล์แล้วจึงจะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้

ทดลองระบบโดยนำร่องการจองเครื่องมือ ของฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ อาคารเครื่องมือ 10 และอาคารเครื่องมือ 11 (เริ่ม 1 มิถุนายน 2560)
* E-mail ที่ใช้ในการสมัคร แนะนำให้ใช้เป็น gmail หรือ sutmail ไม่แนะนำให้ใช้ hotmail เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบ *

คู่มือการลงทะเบียน คู่มือการจองเครื่องมือ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news