อาคารเครื่องมือ 4 (F4)

F-4S

อาคารเครื่องมือ 4  (F-4)

อาคารเครื่องมือ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 7,128 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์สำหรับปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 1
floor F4 -1

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโพลิเมอร์

ชั้น 2
floor F4 -2

  • ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาวิศกรรมโทรคมนาคม
  • ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาวิศกรรมเคมี
  • ห้องวิจัยบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news