ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อ ขอรับบัตรความปลอดภัยได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020001-V6020290 รับบัตรในวันที่ 28 พ.ย. 2560
2. ผู้เข้าอบรมเลขที่ V6020291-V6020561 รับบัตรในวันที่ 29 พ.ย. 2560
3. กรณีไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวให้มาติดต่อ หลังวันที่ 1 ธ.ค 2560
4. ผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาติดต่อ และขอสอบซ่อมใหม่ในวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น ณ ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ เวลา 9.00-16.30 น. มิฉะนั้น ต้องสอบใหม่และไม่มีการรับบัตรแทนกัน
 safety-2560
prlsu2
 logo-most

Hit Counter provided by
technology news