ธัญลักษณ์ เปล่งวุฒิไกร

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : ธัญลักษณ์ เปล่งวุฒิไกร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน
สังกัด : งานงบประมาณและการเงิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : noparat@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223279, 3279
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news