อบรม ซ้อมแผน ป้องกันและอพยพ เมื่อเกิดอัคคีภัย

ด้วยในวันที่ 22 เมษายน 2557 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม ซ้อมแผน ป้องกันและอพยพ เมื่อเกิดอัคคีภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคารเครื่องมือ 9 ) และ อาคารเครื่องมือ 10 ให้แก่พนักงานศูนย์เครื่องมือฯ โดยวิทยากร อาจารย์ เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

DSCF2956 DSCF2941 DSCF2977 DSCF3006 DSCF3022

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news