นายเอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์

Akkawat

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : นายเอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
สังกัด : ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมล์ : akkawat@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-22-3368
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news