อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำภาคศึกษาที่ 3/2559

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ด้วย ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ได้จัดทำแผนการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำปีการศึกษา 2560 (สามารถดูได้ที่ (http://cste.sut.ac.th/2014/index.php)จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องลงทะเบียนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และผู้ช่วยวิจัยที่จะต้องทำงานวิจัย ซึ่งใช้สารเคมี ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ จะต้องสมัครเข้าอบรมตามแผนการอบรมความปลอดภัยฯ ดังกล่าว โดยภาคการศึกษาที่ 1/2560 จะเปิดรับสมัครลงทะเบียน online (http://cste.sut.ac.th/regsafety/) ในวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30  เท่านั้น  สอบถามรายละเอียดและการเข้าระบบการสมัครได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ (F11) 
โทรศัพท์ 0-4422-3263,0-4422-3215
พลาด โอกาสรอบนี้ต้องรอรอบต่อไป ภาคการศึกษา 2/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560


โดยภาคการศึกษาที่ 3/2559 จะเปิดทำการรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม ถึง 12 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น.เท่านั้น
ณ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) โทรศัพท์ 3214-5, 3263
ซึ่งติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cste.sut.ac.th/ขอบคุณคะ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news