นางสาวกมลลักษณ์ เทียมไธสง

Kamonluck

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : นางสาวกมลลักษณ์ เทียมไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัด : ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมล์ : kamolluck@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4422-3312
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news