ณภัทร ธนมัยมาศ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ – สกุล : ณภัทร ธนมัยมาศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ : napat_b@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-223284, 3284
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news